FORSTÅELSE FOR SYGEPLEJERSKERNES NEJ

Et flertal blandt sygeplejerskerne har stemt nej til et forslag til en ny overenskomst. Det drejer sig om 66,7% af sygeplejerskerne. Det er selvfølgelig ærgerligt, at det fører til strejker og mindre personale i en periode, men det er de midler en fagforening har. Og regionerne er forberedt på det.

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden:

  • I Enhedslisten har vi fuld forståelse for utilfredsheden med de pressede arbejdsforhold og den manglende ligeløn. Det er for ringe, at der ikke kunne gives noget mere både ved overenskomstforhandlingerne og ved økonomiaftalerne.
  • Det er simpelthen på tide, at vi tager sygeplejerskerne og resten af sundhedspersonalet alvorligt, når de gang på gang beskriver dårlige arbejdsforhold og en løn, der på ingen måde svarer til deres uddannelsesniveau.
  • Nu vil vi følge udviklingen og håbe på bedre resultater for sygeplejerskerne og et opgør med tjenestemandsreformen fra 1969, der fastholder de kvindedominerede faggrupper i en dårlig lønramme.

Annie Hagel, medlem af sundhedsudvalget i Region Hovedstaden:

  • Det er ingen hemmelighed, at vi i regionerne har problemer med at fastholde og rekruttere kompetent sundhedspersonale. Det problem løser vi kun ved at tilbyde meget bedre løn- og arbejdsvilkår på vores hospitaler. Det har vi i regionerne ikke mulighed for, hvis vi ikke får en markant bedre økonomisk ramme fra staten.
  • Vi støtter selvfølgelig sygeplejerskernes kamp for bedre løn og forstår deres nej til noget, der ligner en syltekrukke. De har helt sikkert fortjent bedre efter mange års stigende arbejdspres og deres store indsats under coronakrisen.
  • Uden vores personale falder det hele sammen på hospitalerne. Så galt går det forhåbentlig ikke, når sygeplejerskerne går i strejke sidst på ugen. Men måske kan det være en øjenåbner og sætte fokus på bedre løn- og arbejdsvilkår.