FORTSAT FOKUS PÅ AT MINIMERE ALLE FORMER FOR TVANG I PSYKIATRIEN

Marianne Frederik, medlem af Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden


Men der skal fortsat være fokus på at minimere alle former for tvang.

Desværre viser statistikkerne, at der stadig er alt for mange, der bæltefikseres mere end 48 timer, selvom det er blevet færre. Desværre er der for mange, der fastholdes og får medicin med tvang, selvom det er færre indenfor det sidste år, så er der sket en stigning i løbet af årene, i forhold til årene 2011/13.

Vi ved af erfaringer fra satspuljeprojekter, at det kan lade sig gøre at minimere tvangen markant, når der er tilstrækkeligt personale med den rette efteruddannelse. Vi ved, at det virker, når ’tvangfri behandling’ er indtænkt i bygningernes fysiske indretning, når der er træning i at undgå tvang, flere ansatte, flere forskellige behandlingsformer, flere faggrupper og tværfaglig indsats, der har fokus på den helhedsorienterede indsats og inddrager borgeren i sit eget forløb.

Kort sagt: der er brug for flere ressourcer til renovering og nybyggerier, til flere ansatte, uddannelse og træning, gode forløb for borgeren fra udredning, til behandling og opfølgning i eget hjem eller bosted. Region Hovedstaden er i gang med det, men da der kommer flere og flere patienter, har været nedskæringer i mange foregående år og er brug for nytænkning, så håber vi på flere ressourcer ved finanslovsforhandlingerne og ved den lovede 10-årsplan.