GODE FORSLAG FRA KLIMARÅDET – MEN NÆSTEN INTET OM KOLLEKTIV TRAFIK

Af Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Klimarådet har fremlagt deres rapport med en hel del gode anbefalinger. Og snart går forhandlingerne i gang på Christiansborg.

Det er helt klart landbruget og transportområdet, der er længst bagud med omstillingen til COfri udledning. På transportområdet har Klimarådet meget fokus på omstilling til elbiler, men kollektiv trafik og cykling er stort set fraværende.

Det er helt fint at lægge afgifter på diesel- og benzinbiler samt at give tilskud til elbiler og ladestandere. Samtidig med, at den grønne check skal sikre, at de fattigste ikke ender med regningen. Men der skal flere tiltag til, hvis mange flere skal flyttes fra biler til kollektiv trafik og cykling.

Der er brug for investeringer i bedre togdrift med fossilfri drift, letbaner, BRT-ruter (hurtigbusser i egen bane på vejen), flere elbusser og cykelruter.

Mere grøn, kollektiv trafik og flere på cykel
I Region Hovedstaden er der bred enighed om at fremme den grønne, kollektive trafik, men budgetterne er meget pressede. Mange flere pendler i bil, og der er færre buspassagerer samtidig med, at der kommer mere kødannelse på vejene, hvilket også går ud over buskørslen.

Der er brug for statslige investeringer i letbaner eller BRT-løsninger med fossilfri kørsel. Movia og Region Hovedstaden er på mange punkter enige om en mobilitetsplan. Planen kan udbygges og forbedres med flere ruter og flere grønne tiltag. Det ville være nemmere med ét trafikselskab og med mere selvstændig økonomi – understøttet af staten.

Mange bilture er på under 10 km. Derfor vil det være oplagt, at staten understøtter elcykler samt etableringen af supercykelruter for dem, der magter cyklingen. Ligesom større arbejdspladser kan stille elcykler til rådighed for medarbejderne.

Der er råd til det
Finansieringen kan komme fra CO2-afgifter, som Klimarådet omtaler og fra beskatning af de rigeste. F.eks. kan der lægges en skat på 1% af en finansiel formue over 3 mio. kr., det vil give 1,4 mia. kr. i statskassen. Ligesom staten kan sørge for, at bilbranchens leasingselskaber også betaler registreringsafgift for deres biler; det vil give 600 mio. kr. om året.

En infrastrukturplan bør forhandles samtidig med en klimahandlingsplan. Regionerne vil gerne fremme transport på el, grøn kollektiv trafik og cykling, men har ikke selv pengene.