Godt nytår

Emilie Haug Rasch, regionsrådsmedlem

Kære alle

Her på årets første dag vil jeg benytte lejligheden til at takke for det forgange: Tusind tak for opbakningen til os i Enhedslisten Region Hovedstaden.

Et valgår er gået – og sikke et år! Vi fik to ekstra mandater i regionsrådet, og jeg glæder mig til, at vi for alvor kan gøre vores indflydelse gældende.

Jeg har store forventninger til det nye år – og ikke mindst flere ønsker, som jeg håber og forventer, vi kan arbejde sammen om i det nye regionsråd. Jeg sidder selv i to udvalg, hvor jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet.

I det nye Fastholdelses- og rekrutteringsudvalg skal vi lære af udmøntningen af vinterpakken, og så skal vi sikre, at det er starten og ikke slutningen på indsatsen og anerkendelsen af de store problemer vores fælles sundhedsvæsen står midt i.

Vi skal lytte til fagpersonerne og sikre, at patienterne får den bedste behandling med glade og fagligt stærke medarbejdere.

I Sundhedsudvalget ser jeg det som en af de vigtigste opgaver at få mindsket uligheden i sundhed. Der er for mange, som ikke har gode vilkår og har svært ved at navigere i vores sundhedsvæsen. Det betyder, at nogle mennesker i vores samfund får dårligere behandling på grund af deres baggrund eller mangel på ressourcer.

På vores fødegange skal der sættes ind for, at vores nye små borgere kan få en god start på livet. Det er vigtigt, at familierne hjælpes til en god start, og at der er plads til individuelle faglige vurderinger omkring for eksempel indlæggelseslængde.

Jeg glæder mig til en valgperiode med hårde udfordringer, men også masser af håb – for vores region er blevet rødere og grønnere med en større gruppe hos os i Enhedslisten. Vi er klar til at sparke arbejdet godt i gang, og det glæder vi os til.

Et rigtig godt og lykkebringende nytår til jer allesammen!