Gør Tisvilde Hegn til vild natur

Frederiksborg Amts Avis 15. maj. Af Annie Hagel Medlem af Hovedstadens Regionsråd og folketingskandidat for Enhedslisten

Vi mister arter og naturområder med bekymrende hast. Også i Danmark. Hvis vi skal standse tilbagegangen i Danmarks biodiversitet inden 2020, skal der sættes ind for alvor, nu. Først og fremmest skal vi sætte mere natur fri til at passe sig selv. Derfor ønsker Enhedslisten, at planloven ud over at bestå af byzoner og landzoner, også får naturzoner.

I byzoner er målet byudvikling. I landzoner er målet udvikling af produktive landbrug og skove. Ingen zoner har slet og ret til formål at give naturen plads. Det skal der ændres på. Mennesker skal selvfølgelig stadig kunne komme i naturzonerne, men som gæster, ikke som forvaltere eller producenter..

Naturen har en værdi i sig selv og skal derfor beskyttes – også når det ikke umiddelbart kan tælles på den økonomiske bundlinje. Det er oplagt at starte med at gøre fx Tisvilde Hegn til en naturzone med vild, selvforvaltende natur. Tisvilde Hegn ejes ligesom Mols Bjerge i Østjylland og Almindingen på Bornholm af staten. Derfor vil der på disse arealer ikke være konflikter med lodsejere eller store omkostninger forbundet med at skabe bedre natur.

Faktisk ejer vi i fælleskab 200.000 hektar natur. Så det er bare at komme i gang.