Grønne indkøb, mere genbrug og affaldssortering

Vi ønsker at styrke de grønne indkøb. Regionen køber et hav af forskellige varer. Det er alt fra hovedpinepiller og toiletpapir til skalpeller og MR-scannere. Alle ting har et grønt fodaftryk, som kan forbedres og de store mængder affald skal sorteres og genanvendes i højest mulig grad. Regionen køber også tjenesteydelser såsom taxakørsel. Det sker igennem udbud, hvor der skal stilles højere, grønne krav.

De grønne indkøb koster i de fleste tilfælde flere penge. Dertil kræver en grøn omstilling også uddannede og dedikerede indkøbere, som forstår området. Vi er indtil videre lykkes med at få finansieret den spæde start på udviklingen med en intern CO2-skat på flyrejser for regionens embedsmænd og forskere. Det er vi stolte af, men vi vil have området løftet yderligere med midler fra staten eller en omlægning af midlerne til regional udvikling. Pengene må ikke komme fra nedskæringer på personalet eller andre forringelser for patienterne.

Det er klart, at den bedste måde at spare C02 er ved slet ikke at købe noget nyt. Derfor er en vigtig del af tanken om grønne indkøb også at styrke den interne genbrug i regionen. Der skal fokus på det helhedsorienterede og det cirkulære.

Den cirkulærer tænkning skal også være det bærende princip, når varerne forlader regionen som affald. Vi skal have sorteringen op i gear, og heldigvis støtter mange medarbejdere aktivt op om den øgede sortering. Regionens store affaldsmængder gør det oplagt at lave innovation med henblik på genbrug og cirkulærer kredsløb. Vi mener ikke der er tid til at vente på markedet og private aktører. I stedet skal regionen i samarbejde med stat, kommuner og de kommunalt ejede forbrændingsværker indgå et samarbejde med henblik på at lave en reel grøn affaldsinfrastruktur med egne værker og faciliteter til at genbruge affaldet.

Vi foreslår konkret, at pengene til grønne indkøb fordobles. Når erfaringerne fra den første indsats er på plads, ønsker vi en gennemgribende forandring af alle regionens indkøb.

Vi ønsker at styrke medarbejderne i deres engagement med sortering og vil derfor afsætte 5 mio. kr. til en pulje for medarbejderdrevne projekter.