Håb for borgerne i Frederikssund

Måske skal hospitalet alligevel ikke lukkes

Enhedslisten har foreslået det for længe siden. Men nu åbner regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen op for muligheden: Vi kan blive nødt til enten at bevare Frederikssund Hospital … eller flytte nordsjællandske patienter til Herlev, siger hun til Frederiksborg Amtsavis.

– For borgernes skyld håber vi i Enhedslisten, at løsningen bliver at bevare Frederikssund Hospital. Det vil ikke være sjovt for dem at skulle flyttes til Herlev Hospital, langt fra lokalområdet og pårørende og besværligt med offentlig transport, siger Annie Hagel, medlem af regionens sundhedsudvalg for Enhedslisten.

Når regionsrådsformanden åbner for muligheden, skyldes det, at der ikke er senge nok på hospitalet i Hillerød. Heller ikke på det nye Nordsjællands Hospital, når det står færdigt i 2022. I dag er der i alt 573 senge på hospitalerne i Frederikssund og Hillerød. Det nye hospital får 570 sengepladser, og planen har indtil nu været, at Frederikssund Hospital skal lukke, når det nye hospital står klar til patienterne.

Konstant overbelægning
Hillerød Hospital lider stort set konstant under overbelægning. Ganske vist er overbelægningen mindre i år end året før. Men hvor de øvrige hospitaler i regionen har ingen eller meget lidt overbelægning i korte perioder, er det situationen hele året i Hillerød.

Forklaringen er, at Nordsjælland har en større andel ældre borgere end den øvrige del af regionen, og de ældre har typisk mere behov for hospitalssenge end de yngre. Ikke mindst i vintermånederne, hvor influenzaen hærger.

Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth oplyser, at hospitalet har taget flere initiativer, som gerne skulle mindske problemet i den kommende vinter: Speciallæger skal se patienterne både i akutmodtagelsen og i sengene for hurtigt at afklare, hvem der har brug for at være indlagt, og hvem der kan sendes hjem. Patienter skal udskrives før klokken 12, så der bliver bedre plads til nyindlagte, og endelig er personalet blevet opfordret til at lade sig vaccinere, så der ikke mangler sygeplejersker og læger på grund af sygdom.

Prisværdigt, men næppe nok
– Det er alt sammen prisværdigt, men jeg tvivler på, at det er nok, siger Annie Hagel. – Derfor har jeg i sundhedsudvalget foreslået, at vi giver hospitalet flere penge til personale, hvis det viser sig muligt. Som regel er ikke alle penge på budgettet brugt, når vi når slutningen af året.

– Vi er kede af, at vi ikke kunne få flertal i regionsrådet for at bevare patienthotellet på Hillerød Hospital. Det kunne måske have aflastet sengeafdelingerne, tilføjer hun.

På grund af stigende byggepriser er der skåret 90 af de oprindeligt planlagte senge væk i det nye Nordsjællands Hospital. En mulighed er at etablere dem, når hospitalet er færdigt.

– Men foreløbig er vi glade for, at Frederikssund Hospital måske kan bevares, siger Annie Hagel