Handicapkonventionen gælder også regionerne!

Tilgængelighed for alle er en af Torben Kjærs mærkesager i Regionsrådet i Hovedstaden.

Kaster man blik på listen over Torben Kjærs regionale ansvarsposter, ser det ”klassisk” ud: Danske Regioners sundhedsudvalg, følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland, samarbejdsudvalg vedr. almen lægepraksis og for kiropraktisk behandling… Alt handler om sundhed.

Men både i og uden for udvalgene kæmper Torben for en mærkesag, de færreste forbinder med regionerne: FN’s handikapkonvention og dens krav om lige rettigheder.

– Jeg måtte først dokumentere, at FN’s handicapkonvention rent faktisk også forpligter regionerne, fortæller han hovedrystende.

– Men efterfølgende vil man arbejde videre med det forslag, jeg har stillet: At der skal udarbejdes retningslinjer til regionens afdelinger og virksomheder om at medtænke tilgængelighed og handicapforhold i alle nye initiativer. Jeg er af sekretariatet inviteret til at være med i arbejdet, som går i gang nu her.

Vagthund for tilgængelighed
Torben fortæller, at han sørger for at minde om nødvendigheden af god tilgængelighed i alle de grupper og projekter, han er del af.

– I samarbejdsudvalget for kiropraktik, som jeg er formand for, har vi f.eks. taget initiativ til en mærkningsordning om god adgang for hele praksissektoren, siger han.

– I følgegruppen for Nyt Hospital Nordsjælland har jeg sikret fokus på tilgængelighed både for patienter, pårørende og medarbejdere. En konsulent fra SBI sagde på et nyligt møde, at Nyt Hospital Nordsjælland uden tvivl er det nye danske hospital, der bedst medtænker tilgængeligheden.