Horrible prisstigninger på medicin

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

DR’s Kontant onsdag aften omhandlede generelle prisstigninger på de mest sælgende medicintyper og kopimedicin. Derudover kastede programmet lys over meget store prishop på gængs receptmedicin, som borgere er meget afhængige af for at kunne leve et tåleligt liv.

Borgere fortæller, hvor vanskeligt det er for dem at få råd til den daglige medicin, når prisen pludselig mangedobles (op til 2.000 procent). Apotekere ser, hvordan borgere meget forståeligt bliver utroligt kede af det eller vrede over de store prishop, og nogen går derfra uden den medicin, de i høj grad har brug for.

Det er forargeligt, at firmaer der har kæmpeprofit på salg af kopimedicin, f.eks. 260 mio.kr. i overskud, ikke vil stille op til interview og forklare de horrible prisstigninger. Til gengæld stiller direktøren for brancheforeningen sig op og forsvarer prisstigningerne.

Regionernes udgifter til receptpligtig medicin forventes at stige med mellem 600 og 750 millioner kroner. i 2020 og 2021. Det går ud over den i forvejen meget pressede sundhedsøkonomi i regionerne.

Hvad kan vi gøre?
Der er mange forskellige tiltag, der vil hjælpe med at komme de horrible prisstigninger til livs. Man kunne starte med at sætte et loft på prisstigninger på medicin og udelukke overnormal profit på salg af kopimedicin.

Når producenterne byder ind med priser på medicin til apotekerne hver 14.dag, skal det ikke være muligt at se hinandens bud, så den høje pris fastholdes. Det skal kun være prisen på det præparat, der vinder auktionen, der skal offentliggøres.

Og lad os da give apotekerne tilladelse til at producere mere medicin. I dag har apotekerne tilladelse til såkaldt magistrel produktion af visse lægemidler; den tilladelse kan udvikles.

Vi skal undersøge, om der kan laves fælles indkøbsaftaler med rabatordninger til apotekerne, som der gøres ved indkøb af medicin til hospitalerne.

Der kan gives mulighed for offentlig produktion af udvalgte præparater. Det er jo tydeligt for enhver, at markedet ikke fungerer. Der kan ikke skaffes tilstrækkeligt med medicin til en passende lav pris.

Det er ikke første gang, at DR afslører medicinprisernes himmelflugt, og det er ikke første gang, at der er lavet undersøgelse af det. Nu må sundhedsministeren og folketingspolitikerne handle!