HUSK AT STEMME FOR EN RØD OG GRØN REGION 21. NOVEMBER

8 gode grunde til at sætte kryds ved liste Ø til regionsvalget:

  • Lighed i sundhed. Mennesker er ikke ens. Derfor skal de behandles forskelligt.
  • Tid og tillid. Medarbejderne på vores hospitaler skal have tid til at bruge deres faglighed og give patienterne den omsorg, pleje og behandling, de har brug for.
  • Færre skal blive syge. Kommuner og hospitaler skal arbejde sammen om at forebygge sygdom.
  • Flere sundhedshuse. Patienter har brug for akut hjælp, undersøgelser og behandling tæt på, hvor de bor.
  • Ingen skal falde mellem to stole. Patienter og pårørende skal opleve, at behandlingen hænger sammen hele vejen fra egen læge til hospital og til kommune eller hjem.
  • Slut med tvang. Vi skal have en psykiatri der lytter til brugerne og møder dem med åben samtale i stedet for tvang og unødvendig medicin.
  • Ikke flere motorveje. Vi arbejder for flere, hurtigere, bedre og billigere tog, letbaner og busser. Og plads til cykler, som må køres gratis med.
  • Ikke flere krav uden flere penge. Vi siger stop for effektiviseringer og stram styring. Vi siger nej til fyringer, privatisering og brugerbetaling.

Vi har fem medlemmer i Hovedstadens regionsråd. Med flere kan vi gøre mere.