Indkøb af værnemidler samles i en enhed

Det er godt, men Enhedslisten i Region Hovedstaden vil undersøge muligheden for statslig produktion.

Corona-pandemien har helt tydeligt vist, at markedet ikke kan sikre den nødvendige forsyning af værnemidler til vores sundhedsvæsen. Det sker, at aftaler ikke overholdes, så ordrer udebliver eller går til nogen andre. Det sker, at produkterne ikke kan leve op til de standarder, der loves – og lige nu stiger priserne betydeligt.

Derfor ønsker Enhedslisten i Region Hovedstaden, at mulighederne for en statslig produktion af værnemidler undersøges allerede nu, så vi ikke er afhængige af markedet, hvis en ny global epidemi skulle opstå.

Fælles indkøb af værnemidler for hele landet

Under den nuværende pandemi har der indimellem ikke været tilstrækkeligt med værnemidler til at sikre alle ansatte i sundhedsvæsenet, kommunerne og supermarkederne. Regioner, kommuner og statslige institutioner har konkurreret om indkøbene.

Derfor er vi i Enhedslisten glade for, at vi i regionsrådet sammen med alle øvrige partier kunne stemme ja til et forslag om at samle alle indkøbene i hele landet i én enhed. Denne centralisering og koordinering skal forsøge i højere grad at sikre indkøb af hånddesinfektion, masker, kitler, visirer, testudstyr og kritisk udstyr på vegne af alle regioner, kommuner og staten – og forhåbentlig til en billigere pris. Dermed kommer der mere udstyr til det trængte personale.

De enkelte regioner og kommuner kan stadig selv foretage de indkøb, de finder relevant. Men nu er der bedre mulighed for at sikre forsyningen af værnemidler til hele landet og opbygge et lager til f.eks. seks måneder. Det er Region Hovedstaden, der kommer til at stå for de fælles indkøb.