Infrastruktur til fjernarbejdspladser: Trivsel, trængsel og miljø

Corona-krisen har tvunget mange til at arbejde hjemmefra. Det har betydet, at bilerne har holdt stille og vejene har været så godt som fri for trængsel. Det har været rigtig godt for miljøet og for dem, der nu har kunne komme hurtigt frem – eksempelvis i byggeriet og vareleverancer. Det har også været dejligt at slippe for de mange timer som pendler, men omvendt har hjemmearbejdet også kostet både i forhold til sammenholdet på arbejdspladsen og fysiske problemer skabt af hjemmearbejdspladsens dårlige indretning.

Vi ønsker at gribe de gode muligheder, coronakrisen har vist os og samtidigt tage højde for problemerne. Derfor vil vi arbejde for en infrastruktur af fjernarbejdspladser, hvor den enkelte medarbejder kan arbejde i ordentlige rammer 1-2 dage lokalt. Det kan være i et etableret kontorhotel eller i nyistandsatte lokaler i forsamlingshuse, gamle stationsbygninger eller andre lokaler i lokalsamfundene. Det afgørende er ordentlige arbejdsfaciliteter og en hurtig internetforbindelse.

Det kræver samarbejde mellem mange parter, og her kan regionen netop spille en koordinerende rolle. Hvis vi handler, inden vi falder tilbage i de gamle vaner, kan det gavne både miljø, samfundsøkonomi, den enkelte medarbejder og det levende lokalsamfund.