Ingen bonusløn til chefer!

Det er kommet frem i medierne, at det er praksis, at direktører med i forvejen meget høje lønninger får en ekstra bonus, som f.eks. direktøren for Sundhedsplatformens program, der har fået 100.000 kr. ekstra i løn i 2017.

I Enhedslisten finder vi det fuldstændigt meningsløst at udbetale en bonus til chefer, der i forvejen får en høj løn for at passe deres job.

I Enhedslisten er vi imod resultatløn, bonusløn til chefer og gyldne håndtryk ved afskedigelser; det bør ikke være en del af lønaftalerne i regionen.

I forvejen er der en meget skæv udvikling i lønningerne. Idet topcheferne har fået meget større lønstigninger end almindelige lønarbejdere som HK’ere, SOSU’er, sygeplejersker, køkkenpersonale, rengøringsfolk m.fl. Præstationslønninger vil enten være en ekstra løn til cheferne eller det vil skabe splid mellem de ansatte.

Der er i stedet brug for at skabe bedre løn- og arbejdsforhold for almindelige lønarbejdere i regionen, så der i fællesskab kan skabes bedre kvalitet og velfærd i regionen.

Vi er meget enige med regionsrådsformand Sophie Hæstorp, når hun udtaler, at resultatløn ofte mere er en skønssag end objektivt fastsat, og at det ikke kun er direktører, men også en masse medarbejdere, der i fællesskab knokler for at skabe resultater og tilfredsstillende kvalitet.

Vi vil derfor bede om en redegørelse for udbredelsen af bonus- og resultatløn, og hvordan de kan afskaffes.