Ingen opbakning til plan for investeringer i grøn kollektiv transport

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Enhedslisten stillede på regionsrådsmødet 23.juni forslag om, at: ”Der udarbejdes en planskitse med forslag til investeringer i kollektiv transport”.

Denne skulle så sendes videre til behandling i trafikudvalget og senere til transportministeren og transportordførerne i Folketinget. Regionen har ikke selv midlerne til de store investeringer, der er derfor brug for statslig hjælp. På Christiansborg kommer der snart forhandlinger om en grøn plan for kollektiv transport, og i den forbindelse vil det være oplagt at være på forkant mht., hvor vi gerne vil investere i den kollektive transport i Region Hovedstaden.

Med stor forundring må vi konstatere, at der ikke var opbakning til at sende forslaget til viderebehandling i trafikudvalget i regionen – ikke engang fra de såkaldte grønne partier S, SF, RV og Alternativet.

Administrationen i Region Hovedstaden har allerede hovedelementerne til en plan, der kunne indeholde:
– Udbygning af sammenhængende højklasset kollektiv transport
– Styrkelse af regionale kollektive trafikknudepunkter
– Grøn omstilling af busser og lokalbaner
– Bedre fremkommelighed og opgraderinger af tog
– Grøn mobilitet

Baggrunden for forslaget var regionens ønske om, at kollektiv trafik skal være førstevalget samt en bred aftale på Christiansborg om at reducere CO2 udslippet med 70% i 2030 – hvor vi også i regionerne har udtrykt, at vi vil bidrage.

Regeringen og Folketingets partier har besluttet flere delplaner som del af klimaaftalen og til efteråret forlyder det, at transportdelen skal forhandles. Derfor er det nu, det er momentum for Region Hovedstaden at komme med forslag til investeringer i kollektiv transport, der er mere grøn og kan medføre, at flere bruger kollektiv trafik fremfor bilen.

Den tidligere regering havde afsat 113 mia. kr. over 10 år til en infrastrukturplan. Den nuværende regering foreslår en grøn mobilitetsplan med forventeligt et lignende beløb.

Efter Enhedslistens mening handler det om at komme i gang nu, så investeringer i grøn kollektiv transport også bliver til gavn for beboerne i Region Hovedstaden.