JA TIL UNDERSØGELSE AF 112-FORSINKELSER

Annie Hagel, Marianne Frederik, Torben Kjær og Tormod Olsen, regionsrådsmedlemmer

Efter omtale i medierne og drøftelse i forretningsudvalget støtter Enhedslisten en undersøgelse, der kan være grundlaget for nye beslutninger og handlinger 5.oktober.

Vi vil herunder prioritere tre problemstillinger i en sådan undersøgelse: Hvorfor er der en stigning i ventetiden på 112-opkald, og hvor længe venter borgeren på ambulancen? Hvordan sikres et godt arbejdsmiljø? Hvad kan der gøres for at rette op på problemerne?

Borgere skal ikke vente for længe ved 112-opkald og på en ambulance
Der er sket en stigning i antallet af 112 opkald, op til 35%. Mange dage i 2021 er det på niveau med nytårsaftener de seneste år – det er klart, at det giver problemer. Det ville vi politikere gerne have været informeret om noget tidligere. Det hedder, at alle opkald skal besvares inden for 22 sekunder – i dele af regionen dog 29 sekunder. Hvad er baggrunden for det mål? Det hedder, at 95% bliver besvaret indenfor 10 sekunder og 99,5% indenfor 30 sekunder, indtil nu i 2021. Men der er tale om en mindre forringelse i forhold til tidligere år. Sekunder er vigtige, når det gælder liv eller død. Og 0,5% der ikke er i kontakt med 112 efter 30 sekunder, svarende til ca. 500 henvendelser. Vi ved dog ikke, om disse henvendelser ikke længere var relevante, men målsætningerne er vigtige at overholde.

Kommer ambulancerne hurtig nok? Det hedder, at ambulancerne er fremme efter 6 minutter, i gennemsnit. Er det okay, hvor mange kommer senere, og hvor sent? Er der tilstrækkeligt med ambulancer? Hvordan kan vi minimere utilsigtede hændelser?

Arbejdsmiljøet skal være i orden
Det er klart, at når antallet af telefonopkald til 112 i den grad er stigende, presser det de ansatte på såvel vagtcentralen og i ambulancerne. De ansatte gør i forvejen et stort arbejde med at være præcise i deres vurdering og handle hurtigt, når det gælder liv eller død. Derfor skal der være styr på arbejdsforhold og arbejdsmiljø. Vi vil rigtig gerne beholde de dygtige medarbejdere og tiltrække nye.

Politikerne skal handle hurtigt
Vi mener, at det er vigtigt, at problemstillingerne undersøges hurtigt, så vi 5.oktober kan tage beslutning om hvilke anbefalinger, vi skal følge her og nu, og hvilke tiltag, der kan iværksættes på længere sigt.