Kollektiv trafik skal være for alle

Annie Hagel, medlem af Hovedstadens regionsråd og trafikudvalget

Selvfølgelig har vi i Enhedslisten ikke noget imod, at flere kører i samme bil frem og tilbage til arbejde. Tværtimod. Men vi frygter, at udbredte samkørselstjenester og åbning for kommercielle delebilsordninger i regionens yderområder vil gå ud over den kollektive trafik i disse områder. Sagt på en anden måde: jo flere private ordninger, jo større risiko for, at deres eksistens kan bruges som anledning til at skære yderligere i den kollektive trafik.

Derfor har vi i regionens trafikudvalg stemt nej til et projektforslag om at udbygge dele- og samkørselstjenester uden for de store byer.

Som der står i begrundelsen for projektet, er det dyrt at opretholde kollektiv trafik i områder, hvor der ikke bor så mange mennesker.

Ja, det koster. Men det er efter vores opfattelse en opgave for det offentlige at sikre kollektiv trafik for alle. Også dem der bor uden for storbyen.