Kritik af Sundhedsplatformen er berettiget

Marianne Frederik, Regionsrådet

Statsrevisorernes kritik af Sundhedsplatformens ibrugtagning er berettiget.

Der har været for mange mangler og for ringe uddannelse i starten. Det er bl.a. gået ud over aktiviteten og registreringerne, og det har presset personalet endnu mere.

I Enhedslisten vil vi stadig have fokus på forbedringsforslag, såvel it-tekniske løsninger som fordelingsmæssige opgaveløsninger blandt sundhedspersonalet.

Forvaltningen er meget stolt over, at investeringerne i dette store it-projekt har overholdt budgettet og kom i gang til tiden. Det er da også en præstation, men måske er denne satsning en del af problemet. Der har været alt for hurtig ibrugtagning og for optimistiske forventninger til en ’normaltilstand’ med samme aktivitetsniveau som tidligere over kort tid.

Bedre uddannelse og mere personale
Enhedslisten har sammen med andre stillet forbedringsforslag i form af penge til ’kliniske byggere’, der kan gøre systemet nemmere at bruge på de enkelte afdelinger samt bedre uddannelse og ansættelse af superbrugere eller nøglepersoner på de enkelte afdelinger. Ligesom ansættelse og uddannelse af lægesekretærer skal være med til forbedre ibrugtagningen af Sundhedsplatformen og serviceringen af patienterne.

Teknikken halter
Men der er stadig problemer med systemet; f.eks. tager det meget lang tid at forbedre medicinmodulet, og der er problemer med at få data ud af systemet til evaluering og forskning. Registreringsproblemerne ser ud til at være forbedret med en kæmpe indsats fra personalet.