Lad nu de fødende få den tid og ro de har brug for

Annie Hagel, regionsrådsmedlem

Vi ved godt, at fødeafdelingen på Hvidovre Hospital som alle andre fødeafdelinger i Region Hovedstaden er presset på økonomi og personale. Men at bruge erfaringerne fra forårets nedlukning på grund af Coronapandemien som undskyldning for at sende førstegangsfødende hjem efter højst otte timer er bare ikke i orden.

Hidtil har alle førstegangsfødende haft mulighed for at blive to døgn på hospitalet efter fødslen. Men fra 1. april skal alle førstegangsfødende udskrives efter højst otte timer, med mindre familien har særlig brug for støtte. Hospitalet henviser til, at under Coronapandemien i foråret var familier glade for at blive sendt hjem. Det kan der jo være flere grunde til – nogle har måske følt sig presset, fordi de oplevede, at der var travlt på hospitalet, eller fordi de tænkte, det var bedre at komme væk fra den risiko for smitte, der er på et hospital. Men pandemier er heldigvis ikke hverdag – og under normale forhold ville flere nok gerne være blevet de to døgn.

Mødrehjælpen har reageret med et brev til de ansvarlige politikere i Region Hovedstaden. ”Udmeldingen fra Hvidovre Hospital er uanstændig og udtryk for manglende forståelse for gravide og fødendes behov. Alle gravide bør have ret til en tryg fødsel.” Det er jeg helt enig i. I Enhedslisten mener vi, at ingen skal sendes hjem, før de er klar til det. Men det er så heller ikke politikerne i regionens sundhedsudvalg, der står bag beslutningen.

Vi blev i udvalget orienteret om, at der var tale om et valg. Og selvfølgelig skal førstegangsfødende, der helst vil hjem, have mulighed for det med den støtte som hospitalet tilbyder i form af kontakt med en jordemoder og besøg i hjemmet, hvis de ønsker det. Men at det skal være hovedreglen, kan vi ikke acceptere. Det er afgørende at få en tryg start på familielivet. Risikoen er, at nogle ikke vil få den støtte, de har brug for, og risikoen er også flere genindlæggelser på grund af problemer, der opstår efter at familien er kommet hjem.

Heldigvis er der i sundhedsudvalget enighed om at tage sagen op på mødet i januar, og mon ikke vi kan få planerne stoppet. Jordemødrene er pressede på fødeafdelingerne, men at gøre vilkårene for de fødende dårligere gavner ikke deres arbejdsmiljø. Tværtimod. De har som familierne brug for tid og ro omkring fødsler og barsel. Det får de ikke, hvis de skal presse familierne ud af hospitalet før tid.