Lad os få glade jordemødre og trygge fødsler

Annie Hagel, regionsrådsmedlem og kandidat til regionsvalget

Jordemødrene raser og råber på bedre arbejdsforhold – eller forsvinder ud i det private. De fødende fortæller om rystende forfærdelige oplevelser på de offentlige fødesteder. De, der har råd, køber sig til private løsninger.

Midt i dette stormvejr skal det udvalg, som jeg er formand for, i gang med at finde forslag til at gøre forholdene bedre for de gravide, fødende og nye familier på Region Hovedstadens hospitaler. En opgave som jeg ser frem til. Og det skal nok lykkes os – 12 nybagte forældre, tre kommunalpolitikere og tre regionsrådsmedlemmer – at finde frem til mulige løsninger. Men – uden at det skal opfattes som ren pessimisme – er jeg lidt bekymret for de store forventninger der fra politisk hold er til vores arbejde. Vi kan næppe præstere mirakler endsige fremtrylle den økonomi og de jordemødre, der mangler på vores fødesteder.

Heldigvis sagde et flertal i Hovedstadens Regionsråd nej til Hvidovre Hospitals plan om at sende førstegangsfødende hjem efter højst otte timer. Og heldigvis synes alle partier at være enige om, at de fødende skal have ensartede tilbud på alle regionens fødesteder. Hvilket vil sige tilbud der passer til den enkelte familie – uanset hvilket barn i rækken der er tale om. Ligesom jeg tror, vi kan blive enige om, at fødselsforberedelsen er helt afgørende for en tryg fødsel og bør oprustes efter mange års nedskæringer. Enhedslisten har år efter år foreslået, at fødselsforberedelsen skal foregå i små hold. Ikke i auditorier, og videoer kan kun være et supplement. Måske kan vi få opbakning til det i de kommende budgetforhandlinger.

Og uden at foregribe, hvad udvalget når frem til, mener jeg, at de gravide skal have mulighed for flere konsultationer hos jordemoderen índen fødslen og mulighed for at have den samme jordemoder i hele forløbet. Samtidig skal de, der gerne vil hjem kort tid efter fødslen, have den nødvendige opbakning for eksempel i form af besøg en af jordemoder, døgnåben telefon og besøg af en sundhedsplejerske. Her synes der faktisk at være gode ting i gang på fødeafdelingerne.

Det hele skal hænge sammen – fra forberedelse til fødsel og til opfølgning – for at give familien en tryg start. Det kræver, at jordemødrene får tid til at bruge deres faglighed – hele vejen. Så selv om ”mit” udvalgs arbejde ikke direkte handler om jordemødrenes arbejdsvilkår, så er der en sammenhæng. For kun hvis jordemødrene har arbejdsdage de kan ikke bare holde ud, men holde af, får familierne trygge fødselsoplevelser.

Derfor må vi selvfølgelig inddrage jordemødrene, når vi skal finde løsninger. Og heldigvis synes der også i regionsrådet at være enighed om, at vi i det hele taget må styrke fødeområdet både med opmærksomhed og økonomi. Det vil vi i Enhedslisten presse på for, når vi når til økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner og budgetforhandlingerne i regionen.