Lidt konstruktiv medvirken, tak

Jyllandsposten 27.august

Forfatter: Torben Kjær, Medlem Danske Regioners Sundhedsudvalg / Hovedstadens Regionsråd

På trods af, at regionerne har sat et uvildigt it-ekspertråd til at vurdere mulighederne for at få Sundhedsplatformen (SP) til at fungere optimalt, bliver en række overlæger ved med at kræve den skrottet. At SP blev implementeret for hurtigt og for dårligt, er der ingen tvivl om, og der er mange eksempler på, at personale oplever, at SP er bøvlet at arbejde med.

Andre overlæger har omtalt, hvordan de har fået et værdifuldt værktøj, fordi de fik SP tilpasset deres speciale og afdeling. Hvorfor kan nogle og andre ikke få SP til at fungere? Noget af svaret kan netop være nogles vedholdende krav om skrotning, der har skabt utryghed hos personalet. Synspunktet er legitimt, selv om nogle krævede det, inden de reelt havde afprøvet SP, men lidt konstruktiv kritik og tilgang til at følge ekspertrådets vurdering ville hjælpe på gennemførelsen.

Cambridge University Hospital fik SP til at fungere perfekt med succeskriteriet langsom implementering og medarbejderne med hele vejen. Her har regionerne på Sjælland utvivlsomt begået fejl, der bekræftes af Rigsrevisionen og ekspertrådet. Nok har man begået fejl, men det kan ikke passe, at de kan andre steder, men her kan vi ikke.

Ekspertrådets arbejde og forsøg på at få SP til at fungere bør være med alles konstruktive medvirken.