Lighed i sundhed starter med forskelsbehandling

Annie Hagel, medlem af Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden

Der i dag en del fokus på transkønnede i sundhedsvæsenet, blandt andet med det nye Center for Kønsidentitet i Region Hovedstaden. Det er rigtig godt og på høje tid. Men kvinder, der har forhold til kvinder, bliver stadig behandlet som heteroseksuelle kvinder i sundhedsvæsenet. Og det dur ikke.

Uvidenhed i sundhedsvæsenet
En rapport af blandt andre antropologen Ole Møller Markussen om indsatser for LGBT-personer på sundhedsområdet påviste for år tilbage, at disse kvinder i højere grad end heteroseksuelle kvinder har risiko for at få kræft. De får kønssygdomme, som man ikke tror, de kan få, og de ses hyppigere i psykiatrien og har en højere selvmordsrate end heteroseksuelle kvinder.

Det kan være svært at være lesbisk i mødet med sundhedsvæsenet. Mange læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale ved simpelthen ikke nok, hverken om lesbiskes livsstil eller om de fysiske og psykiske problemer, der kan følge med at være en kvinde, der har sex med kvinder.

Forskning fra AIDS-Fondet viser, at mange lesbiske ikke bliver testet for kønssygdomme eller celleforandringer i forhold til livmoderhalskræft, hvis de fortæller deres læge, at de kun har sex med kvinder. Samme rapport understreger, at lesbiske bliver behandlet uværdigt i sundhedsvæsenet og endda nogle gange må lyve om deres seksualitet for at blive testet for sygdomme som klamydia.

Forskning og uddannelse
Den ulighed lesbiske og andre kvinder, der har sex med kvinder, oplever i sundhedsvæsenet skal vi selvfølgelig have sat en stopper for, og vi bliver nødt til at starte med at erkende, at lesbiske ikke er som heteroseksuelle kvinder, når det kommer til sundhed. Det skal praktiserende læger vide så vel som andet sundhedspersonale. Det oplagte vil være efteruddannelse af lægerne. Man kunne også overveje at uddanne nogle læger og sygeplejersker til at være specialister på området – ikke mindst i forhold til at tage hånd om de psykiske problemer. Enhedslisten har tidligere foreslået, at sundhedspersonalet får uddannelse på området. Det kom ikke igennem. Derfor tilslutter vi os SF’s forslag om, at Regionsrådet udarbejder en LGBT-politik med inddragelse af relevante foreninger, sundhedsprofessionelle og politiske udvalg. Indrømmet, det er slet ikke nok, men en start.