Løndumping for faglærte respiratorbehandlere?

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

I juni 2019 besluttede et flertal i Regionsrådet, at alle respiratoriske faglærte hjælperhold skulle flyttes fra Region Hovedstaden til et privat firma: AjourCare. Dvs. sygeplejersker der behandler patienter, der har brug for respirator, i eget hjem, bliver overflyttet til et privat firma. Enhedslisten stemte imod i sundhedsudvalget, forretningsudvalget og i regionsrådet.

Nu viser det sig, at sygeplejerskerne fra april 2021 kan forvente en væsentlig lønnedgang, at de går fra månedslønnet til timelønnet, og får ringere arbejdstidsvilkår.

Det er dybt utilfredsstillende og urimeligt.

Enhedslisten foreslår på den baggrund, at opgaverne hjemtages til Region Hovedstaden. Sygeplejerskerne skal have overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Vi skal ikke risikere, at opgaverne overtages af ufaglærte. Patienterne skal have faglig kompetent behandling, også i eget hjem.

Enhedslisten spurgte yderligere ind til sagen i oktober 2019. Og her var svaret: ”medarbejderne ansættes på overenskomstlignende forhold, hvilket også er et krav i regionens kontrakt med Ajourcare. Heri ligger, at medarbejderne skal sikres, at løn og andre arbejdsvilkår ikke er mindre gunstige for dem, end for alle andre, som har et arbejde af samme art og som er dækket under kollektiv overenskomst – indgået af de (på det pågældende faglige område) mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark”.

Det mente alle partier, undtagen Enhedslisten var godt nok. Firmaet lovede sammenlignelige lønvilkår. Betyder det aftalebrud?

Det hedder videre i besvarelsen: ”De medarbejdere, som skal virksomhedsoverdrages fra regionen til Ajourcare bevarer deres nuværende rettigheder og vilkår frem til overenskomstens udløb 31. marts 2021”.

Derfor er det nu, at der skal indgås ny overenskomst, og problemerne opstår. Der sker præcis det, Enhedslisten frygtede.

Sagen kommer i regionens sundhedsudvalg 29.oktober, hvor Enhedslisten vil foreslå, at opgaverne hjemtages til regionen.