Milliardstore effektiviseringskrav presser nye supersygehuse

Dagbladet Information 31.december

Peder Hvelplund MF sundhedsordfører og Marianne Frederik medlem af forretningsudvalget i Region Hovedstaden.

De nye supersyge er blevet pålagt at spare på driften. Men det har enorme konsekvenser ude på sygehusene – både for de ansatte, som risikerer at blive fyret eller miste gode kolleger, og for patienterne, som risikerer ikke at få en ordentlig behandling, skriver Peder Hvelplund og Marianne Frederik, sundhedsordfører og medlem af forretningsudvalget i Region Hovedstaden for Enhedslisten, i dette debatindlæg 31. december 2019

De nye supersygehuse, der bygges rundt omkring i landet, forventes at blive mere effektive og pålægges derfor at spare fire til otte procent på driften. Der er tale om 2,35 milliarder kroner i alt. Effektiviseringerne vil blandt andet betyde fyringer på sygehuse og nedlæggelse af sengepladser. Hvor mange procent hvert enkelt sygehus skal spare, er for år tilbage beregnet af et ekspertudvalg.

Dagens Medicin har afsløret, at beregningsgrundlaget for effektiviseringer på sygehusene efter nybyggerier ikke bygger på saglig dokumentation. Baggrunden for kravene er blandt andet erfaringer fra et norsk sygehusbyggeri, som skulle have effektiviseret med 15 procent. Det viser sig dog, at det norske hospital ikke er blevet bygget endnu, og ingen kender til de påståede effekter.

Rigsrevisionen har da også flere gange haft fokus på, om alt gik, som det skulle, i forhold til økonomien omkring byggerierne og effektiviseringskravene.

Ministeren i samråd
Store effektiviseringer har konsekvenser i forhold til den daglige drift. Derfor er det altafgørende, at beregningerne er realistiske, så der ikke skal effektiviseres så meget, at personalet på sygehusene ikke kan følge med og dermed bliver presset yderligere.

Enhedslisten har stillet spørgsmål til beregningerne og indkaldt sundheds- og ældreministeren i samråd. Ministeren har svaret skriftligt på en række spørgsmål, tak for det.

Men i samrådet kunne Magnus Heunicke ikke forsikre, at de milliardstore effektiviseringer bygger på dokumenterbare data. Ministeren svarer, at det bygger på en faglig vurdering fra ekspertrådet, ud fra den viden, der var til stede. Altså ingen svar på, hvordan man lige netop er nået frem til procentsatser på fire til otte procent, alt efter om der er tale om mindre eller større tilbygninger eller nybyggeri på ’bar mark’.

Efter samrådet står det klart, at vi i Enhedslisten vil gå videre med sagen. Vi vil kigge i arkiverne, stille flere spørgsmål og komme med forslag.

Regionerne fik et tilbud, de ikke kunne sige nej til
Da Regionerne første gang blev præsenteret for muligheden for at bygge supersygehuse, lød det cirka sådan her: ’Hvis I vil have investeringer til supersygehuse og nye tilbygninger til sygehuse, så skal I opfylde en række betingelser, herunder effektiviseringer på fire til otte procent’.

Ekspertpanelet på fem personer blev nedsat, og de har udarbejdet rapporter om forudsætninger for sygehusbyggerier samt fremtidige strukturer og effektiviseringer. Regionerne har været inddraget, men tidligt i processen har regionerne meldt tilbage, at de mente, at effektiviseringsprocenterne skulle være noget lavere, at der var brug for mere kapacitet. Men eksperterne tilbageviste det og besluttede rammerne, som blev indstillet til regeringen.

Med økonomiaftalen i 2010 og frem har regionerne accepteret betingelserne. Men hvad skulle de ellers gøre? De havde vel en forventning om, at eksperterne vidste, hvad de talte om. Og de vidste ikke, at produktivitetskravet på to procent pr. år ville eksistere frem til 2018.

I starten kom regionerne med stærke indvendinger, men langt de fleste mål bliver indført, som ekspertudvalget ønsker det. For eksempel forudsætninger om en stigning i ambulant aktivitet på 50 procent, en reduktion i antal sengepladser på 20 procent og stigende kapacitetsudnyttelse, når hospitalsbyggeriet tages i brug. Men meget af dette er allerede gennemført for at imødekomme toprocent-produktivitetskravet og på grund af generel stram økonomi. Så hvordan kan der ske yderligere effektiviseringer på fire til otte procent, når byggerierne står færdige?

De konkrete effektiviseringskrav skal revurderes
Der gennemføres effektiviseringsgevinster inden den fulde ibrugtagning af de nye byggerier. I Region Hovedstaden forventes der for eksempel realiseret effektiviseringsgevinster på 39 millioner kroner i 2019 for Nyt Hospital Nordsjælland, selvom nybyggeriet på ’bar mark’ ikke er i gang endnu.

Nogle effektiviseringer kan gennemføres ved ændrede arbejdsgange, renoveringer, nye it-løsninger, nyt udstyr og flere ambulante behandlinger, men effektiviseringer kan også være i form af produktivitetsstigninger og besparelser. Selv om Magnus Heunicke siger, at det ikke er meningen, at personalet skal løbe hurtigere, så er det jo præcis det, der er sket.

Effektiviseringsprocenterne på fire til otte procent er grebet ud af den blå luft, og Enhedslisten opfordrer kraftigt ministeren til at revurdere tallene. De pålagte effektiviseringskrav har enorme konsekvenser ude på sygehusene – både for de ansatte, som risikerer at blive fyret eller miste gode kolleger, og for patienterne, som risikerer ikke at få en ordentlig behandling.

Peder Hvelplund og Marianne Frederik er henholdsvis MF sundhedsordfører og medlem af forretningsudvalget i Region Hovedstaden for Enhedslisten.