Nej til privatisering af danske sygehuse – stem det ned ved valget!

Af Marianne Frederik, Enhedslisten, regionsrådsmedlem Region Hovedstaden

I Berlingske Tidende 29.maj er der en artikel om, at en global koncern vil drive danske sygehuse.

Det er ikke overraskende, at den liberale tænketank CEPOS er begejstret og kan regne sig frem til besparelser. Men det er overraskende, at danske politikere vil eksperimentere med den slags, der vil ødelægge det sammenhængende, offentlige sundhedsvæsen. F.eks. udtaler Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, at hun er parat til at indgå flere aftaler med privathospitaler. Alle de borgerlige partier taler om nye aftaler med private sygehuse, især Nye Borgerlige.

Der er dog meget, der tyder på, at de ikke får flertal efter folketingsvalget. Heldigvis udtaler formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V), at ”det offentlige sundhedsvæsen er en hjørnesten”, og hun er skeptisk over for ”udsagn om, at private nødvendigvis vil kunne udføre opgaver bedre og billigere end de offentlige”. Også Astrid Krag fra Socialdemokratiet udtrykker sig skeptisk.

Desværre vil ingen af dem helt afvise muligheden for privathospitaler. Det er lidt besynderligt, når de også taler om mere lighed i sundhed og behandling, samt taler om nødvendigheden af et mere sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af regioner, kommuner og lægepraksis.

I Enhedslisten ønsker vi ikke de private sygehusløsninger. Vi vil styrke det offentlige sundhedsvæsen og de nære, sammenhængende forløb. Vi mener, at der er brug for 3 mia. kr. ekstra første år, og dernæst 2% vækst for at følge med opgaverne. Der skal indgås fælles aftaler på tværs af sektorerne, herunder fælles uddannelse af personalet i regioner og kommuner. De ansatte og borgerne skal i højere grad inddrages i en ny udvikling med vægt på kerneopgaverne, uden at der er tale om store strukturændringer.

Medtænk et styrket offentligt sundhedsvæsen, når du skal stemme ved folketingsvalget.