Nej til privatisering af S-tog!

Enhedslisten siger nej til privatisering af S-togene

Regeringen, Dansk Folkeparti og de Radikale har indgået en aftale om at udbyde S-togene til private operatører. Formålet er tilsyneladende at indføre førerløse tog og flere afgange med flere passagerer. Men det kan DSB selv stå for.

Enhedslisten i Region Hovedstaden mener, at det er et katastrofalt forslag. Hvorfor skal DSB dele fortjeneste med et privat firma? Hvordan kan det være til fordel for den kollektive trafik?

 

– S-togene giver konstant, pæne overskud, som indgår i driften og mulige nyinvesteringer

– DSB har selv påpeget, at de med den nuværende drift kan køre uden statstilskud i 2030

– Det er muligt, at førerløse tog kan betyde flere afgange og flere passagerer, men der vil stadig være nogle steder, hvor det er vanskeligt at presse mange flere tog igennem i myldretiden.

– DSB kan selv stå for den langsigtede udvikling med automatisering samt investeringer i nye tog og anlæg.

– Når overskuddet i fremtiden skal deles med private virksomheder, der også skal have fortjeneste til egen virksomhed, så bliver der mindre til kollektiv trafik eller meget dyrere billetpriser.

 

S-togene er hovednerven i hovedstadsregionens transportsystem som får den kollektive trafik til at hænge sammen. Hovedstadsregionen har ikke brug for en kollektiv trafik med endnu flere operatører. Der er derimod brug for en mere sammenhængende kollektiv trafik, hvis vi skal nedbringe spildtiden.

Der kommer stadig flere mennesker, der har brug for transport. Hvis ikke vi vil have mere trængsel på vejene og mere kaos i den kollektive trafik, så er der brug flere kollektive løsninger. Hvis vi også vil betjene de mere tyndtbefolkede områder med kollektiv trafik, så er der brug flere tiltag.

Der er brug for et forbedret S-tognet, flere afgange med lokaltogene, et udbygget letbanenettet, busser og nye flex-trafik-løsninger, på sigt skal alle være eldrevne køretøjer med vedvarende energi.

Der er brug for ét kollektivt trafiksystem, der skal stå for driften i Region Hovedstaden, og der er brug for lavere billetpriser.

 

Marianne Frederik

Enhedslisten

Regionsrådsmedlem – Region Hovedstaden