Ny fødeklinik på Hvidovre Hospital

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Der er åbnet en ny fødeklinik på Hvidovre Hospital; det er en ud af fire, der åbnes i Region Hovedstaden. Fødeklinikken er for ukomplicerede fødsler, hvor jordemødrene er i front. Fødeklinikken ligger som en del af fødegangen, så den fødende kan overflyttes til fødegangen, hvis der skulle være behov for det; her er der speciallæger tilknyttet.

Antallet af fødsler er stigende i regionen og forudses at være fortsat stigende frem til ca. 2030. Derfor har der været brug for at udvide fødeområdet.

Enhedslisten har længe ønsket, at fødslerne ikke skulle betragtes som en sygdom og hospitaliseres. Derfor er vi glade for fødeklinikkerne og mulighederne for hjemmefødsler.

Det er også vores håb, at fødeklinikkerne kan blive attraktive arbejdspladser, så regionen i højere grad kan fastholde og rekruttere jordemødre.

For at fødeklinikkerne og fødeområdet i det hele taget skal blive en succes, er det nødvendigt med tilstrækkelige ressourcer og normeringer. Ligesom det er nødvendigt med gode forløb for de kommende forældre, med tilstrækkelig barselsforberedelse, gode fødselsforløb, og opfølgende forløb.

Vi ser frem til et løft af sundhedsområdet under økonomiforhandlingerne og finanslovsforhandlingerne.

Ny fødeklinik skaber hjemlig følelse

Fødeklinikken