Ny regering – ny politisk retning

Af Marianne Frederik og Tormod Olsen, medlemmer af regionsrådet

Fire partier er blevet enige om et ‘forståelsespapir’ for en ny regering og en ny retning, som giver håb om flere ressourcer til sundhedsområdet og regionerne. Men der er stadig noget at kæmpe for; alt er endnu ikke konkretiseret, og pengene er ikke afsat.

Der nævnes en ny sundhedsaftale, som skal adressere mange af de problemer, som er kommet frem i årets diskussion af sundhedsreformen. Mere personale, bedre arbejdsmiljø og tid til omsorg. Dertil bedre samarbejde om det nære sundhedsvæsen og lægedækning i hele landet. Endelig skal supersygehusene og flytteudgifterne tages op til diskussion og der skal fokus på lighed i sundhed.

Psykiatrien har sit helt eget afsnit og der kommer en 10 årsplan, hvor Enhedslisten vil arbejde for, at alle involverede parter inddrages. Der er lagt op til en seriøs og langsigtet udviklingsplan på området, som også vil give flere sengepladser. Det er vi meget tilfredse med.

Der er sat nogle meget ambitiøse klimamål og der skal vedtages en klimalov, der efterfølges af en handlingsplan. Regionen kan forhåbentlig også blive en del af den klima- og miljøpolitik, der skitseres. Der skal bl.a. gøres en indsats omkring energirenoveringer, rent drikkevand, økologi og sidste ,men ikke mindst, generationsforureninger.

Det er også vigtigt, at der kommer en ny infrastrukturplan med investeringer i kollektiv trafik, cyklisme og vedvarende energikilder.

Vi regner med at økonomiforhandlingerne mellem regionerne og regeringen kommer i gang til august. Der er endnu ikke en konkret økonomisk ramme, som f.eks. 2 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet det første år og 2% vækst pr. år i en årrække. Der står dog, at der skal investeres i sundhed, og psykiatrien skal løftes. Ligesom det omtales, at den offentlige sektor skal ledes på en ny måde.

Selvom der fortsat er behov for at kæmpe for en række konkrete forslag ved de kommende økonomi- og finanslovsforhandlingerne, så er vi optimistiske.