Ny regering – nye investeringer i kollektiv trafik, også i Hillerød

Marianne Frederik, medlem af Trafikudvalget i Region Hovedstaden

På sidste møde i trafikudvalget inden sommerferien, udtrykte politikerne bekymringer om manglende investeringer i lokaltog og ombygninger af stationerne Favrholm og Hillerød. Jeg deler bekymringerne, men mener dog også, at der er håb forude med en ny regering, der har en ambitiøs grøn politik.

Den nye transportminister Benny Engelbrecht har bl.a. udtalt, at der skal forhandles forfra om en infrastrukturplan, men at de tidligere aftaler om togfonden og ’Bedre og billigere kollektiv trafik’ står til at blive gennemført. Netop aftalen om ’Bedre og Billigere’ indeholdt ombygning af stationen i Hillerød og en opgradering af stationen i Favrholm. Aftalen blev indgået i 2017 udenom den daværende regering. Der blev budgetteret med midler frem til 2025, og de reserverede midler frem til nu er ikke blevet brugt.

Tilbage i januar 2017 var Folketingets Transportudvalg, politikere fra Hillerød Kommune og Region Hovedstaden på besøg ved Hillerød Station. Efterfølgende opfordrede bl.a. regionsrådsformand Sophie Hæstorp til at finde en løsning; f.eks. ved, at staten bidrager med at betale, og regionen får lov til at bruge af opsparede midler. Det kom der ikke noget ud af. Okay, der er i foråret 2019 bevilliget 4 mio. kr. fra statens side til en analyse af en ombygning af Hillerød station.

Politikere i regionen og Hillerød Kommune bør derfor opfordre den nye transportminister Benny Engelbrecht, og partierne bag forliget om ’Bedre og Billigere’: SD, SF, EL og RV, om ret hurtigt at finde penge til at finansiere Favrholm Station og ombygningen af Hillerød Station.