Økologisk drift giver rent drikkevand og klimavenlig mad i sundhedsvæsenet

Vi ønsker, at regionen går aktivt ind i omdannelsen til mere økologisk landbrug. Det skal primært ske gennem indkøb til maden på hospitalerne, men det kan også være som et tilbud indenfor det specialiserede socialområde og etableret som socialøkonomisk virksomhed. Der er virkelige gode erfaringer på området som eksempelvis Grandtoftegaard i Ballerup. (Ballerup Kommune har startet den: https://grantoftegaard.dk/om-grantoftegaard/fonden-grantoftegaard/)

Gennem en øget andel af økologi vil vi sikre vores drikkevand – i dag ser vi desværre øgede koncentrationer af pesticider. Vores rene drikkevand er vores alles resurse, og udviklingen med flere pesticider er fuldstændig uacceptabel.

Samtidigt har vi set, hvordan omlægning af madkonceptet til 60% økologi har haft en rigtig god effekt, og det har endda været udgiftsneutralt. Der er blevet fokuseret på sæsonvarer og på lokalproduktion. Det har også haft en positiv effekt på arbejdsglæden i de regionale køkkener og hos patienterne, fordi man er gået væk fra standardiserede industrimadvarer på dåse.

Vi ønsker at hæve ambitionerne og sigte på det økologiske guldmærke i alle regionens køkkener. Vi ønsker at sammentænkte beskyttelsen af grundvandet og det regionale forbrug. Derfor mener vi, Region Hovedstaden aktivt skal opsøge landmændene og eventuelt gennem udbudspolitikken facilitere et samarbejde mellem mindre landbrug i et samlet konsortium. Denne model kendes fra udbuddet af byggeopgaver. Det skal være klart for de konventionelle landmænd, at de trygt kan omstille sig til økologisk drift.