Ønskes: psykiatri med plads til dem fra gaden

Antallet af hjemløse er steget med 33 procent de seneste år. Flere kvinder og unge er kommet til. De råber ikke højt og kræver ind. Og ingen råber højt for dem. Derfor får de ikke den behandling og hjælp, de har brug for. Ofte fordi de ansatte i systemet hverken forstår eller magter dem.

Mange hjemløse har en psykisk lidelse og burde derfor ikke mødes af politi, men af en psykolog eller psykiater, der forstår at tage udgangspunkt i den enkeltes situation.

Hele kulturen i vores sundhedssystem bør laves om, så de ”besværlige” ikke kostes rundt eller kastes ud. Men mødes med venlighed og omsorg der, hvor de er.

Enhedslisten ønsker en psykiatri, der er åben for alle. Også for dem, der hare svært ved at indordne sig under procedurer og regler, men har brug for individuelle hensyn.

Vi ønsker:

  • En fremskudt psykiatri, hvor en psykiater og en sygeplejerske med ekspertise inden for det socialpsykiatriske område kommer ud på væresteder, herberger og bosteder.
  • Opsøgende læger og tandlæger, der tilbyder behandlinger og sundhedscheck.
  • Flere udgående, tværfaglige gadeplansteam uden restriktioner på, hvem de må hjælpe og hvilken kommune de tilhører.
  • Uddannelse af flere misbrugspsykologer (der er på nuværende tidspunkt kun én i København!), socialsygeplejersker også inden for psykiatrien.

Disse forslag vil betyde en udbygning af samarbejdet mellem regionen og kommunerne, som vi ser det i Psykiatriens hus, de opsøgende gadeplansteam og sociolancen.