Passagerråd bliver endelig en realitet efter pres fra Enhedslisten

Tilbage i december stillede Enhedslisten forslag i regionsrådet omkring oprettelsen af passagerråd. Forslaget blev massivt nedstemt, men nu har Folketinget vedtaget, at alle regioner skal have et passagerråd.

I forbindelse med forhandlinger omkring kollektiv trafik, blev der i starten af april indgået en aftale mellem regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet om midler til initiativer inden for kollektiv trafik. En del af denne aftale indebar oprettelsen af fem nye regionale passagerråd med Passagerpulsen som tovholder. Passagerrådet starter i 2021.

Torsdag blev Region Hovedstadens passagerråd drøftet i trafikudvalget. Marianne Frederik, medlem af trafikudvalget:

  • Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan inddrage borgere i trafikudvalgets beslutninger i Region Hovedstaden. De politiske partier ville ikke stemme for Enhedslistens forslag til et passagerråd i december 2019. Men nu nedsættes der et passagerråd i samarbejde med Passagerpulsen.
  • Det er endnu ikke fastlagt, hvor mange der skal deltage i passagerrådet. Men der er enighed om, at der skal være repræsentanter fra f.eks. pendlerforeninger, repræsentanter fra ældre- og handikapforeninger samt borgere bredt fra hele regionen, fordelt på alder, køn og brugere af trafikformer.
  • Trafikudvalget vil meget gerne deltage i processen med at få dannet passagerrådet, og vi glæder os til at høre, hvad der kommer af bidrag fra borgerne. Passagerrådet kan f.eks. komme med forslag til de overordnede trafikplaner og budgettet. De kan selv fastlægge deres dagsorden, og beslutte hvad de vil inddrage politikerne i. Dejligt, at alle politikerne i trafikudvalget nu er med på det.