Problemer i psykiatrien var ikke årsag til tragedien i Fields

Kritikken fra Styrelsen for Patientsikkerhed peger ikke på, at psykiatrien kan drages til ansvar for tragedien i Fields. Men styrelsens kritik af Psykiatrisk Center Amager er alvorlig og giver grund til bekymring.

Region Hovedstadens forretningsudvalg og social- og psykiatriudvalg blev tirsdag orienteret om Styrelsen for patientsikkerheds kritik af Psykiatrisk Center Amager på efter tragedien i Fields i sommeren 2021. Styrelsens kritik peger ikke på en årsagssammenhæng mellem regionens psykiatri og skyderiet, men peger ikke desto mindre på alvorlige problemer i psykiatrien.

Styrelsen følger sin kritik op med følgende påbud:

  • Der skal ske systematisk opfølgning på behandlingskonferencer
  • Systematisk koordinering af den medicinske behandling
  • Korrekt journalføring og instrukser

Det indebærer, at vejledninger skal opdateres og medarbejderne skal have kurser i korrekte arbejdsprocesser og journalføring.

Medlem af forretningsudvalget, Marianne Frederik:

“Regionen har igangsat et arbejde, der skal forbedre forholdene på Psykiatrisk Center Amager, samtidig med at der gennemføres stikprøver i resten af regionens psykiatri. Det er vi i Enhedslisten Region Hovedstaden tilfredse med, men vi mener, at der skal mere til.”

“Ledelserne i psykiatrien må erkende deres ansvar og gøre sit til at forbedre forholdene. Men vi er ikke i tvivl om, at det store arbejdspres i psykiatrien er en medvirkende årsag til problemerne. Derfor må de mange nødvendige initiativer ikke presse medarbejderne på Psykiatrisk Center Amager yderligere. For at undgå det vil vi foreslå en ekstraordinær 1-årig bevilling på 5 millioner kroner, og at der gøres status på initiativerne inden sommer.

“Hvis stikprøverne viser, at der er store problemerne i resten af regionens psykiatri, må vi selvfølgelig tage sagen op igen.”