Psykiatrien er også en del af den pressede sundhedssektor

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem og medlem af Social- og Psykiatriudvalget

Alle regionsrådsmedlemmer har i dag modtaget et bekymringsbrev fra de tillidsvalgte i regionens psykiatri. De skriver bl.a.:

”Vores arbejdspladser er under så stort et pres, at vi ser øget sygefravær, hvor kollegaer går grædende hjem, går ned med stress, eller til sidst helt vælger sundhedsvæsnet fra. De få kollegaer der efterhånden er tilbage, må derfor i stigende grad gå hjem med en følelse af utilstrækkelighed. Personalet bliver dagligt pålagt overarbejde og ekstravagter, i forsøget på at dække vagtplanen. Det er ofte en umulig opgave, og de holder ikke til det i længden. Arbejdsmiljøet lider i den grad på alle niveauer. Arbejdstilsynet kommer ofte på besøg, hvilket har givet sig udslag i flere straks påbud”.

Enhedslisten er også bekymret over forholdene. Og på trods af flere midler de seneste par år, svarer det overhovedet ikke til opgaverne i psykiatrien. Men hele sundhedssektoren i regionen er i krise. På Enhedslistens initiativ er det besluttet at sende et brev til sundhedsministeren, og at der skal gøres en indsats for fastholdelse og rekruttering for de sundhedsansatte i regionen.

Det er i første omgang blevet til en ’vinterpakke’ med 30 mio. kr. fordelt på hospitalsområdet, herunder 5 mio. kr. til psykiatrien. Det hedder, at det skal gå til de mest trængte områder, og ”Bevillingsteknisk tilføres midlerne i forbindelse med 4. økonomirapport, og da hovedparten af forbruget realistisk vil falde i 2022, så vil det indgå i hospitalerne genbevillingsgrundlag”.

Vi ved godt, at det ikke er tilstrækkeligt, men det var, hvad der kunne findes lige nu og her. Og i anden omgang er det blevet til et inspirationskatalog samt nedsættelse af et udvalg om fastholdelse og rekruttering. Her er det vigtigt ikke at overse psykiatrien.

I brevet til Sundhedsministeren fra politikerne i Region Hovedstaden står der bl.a.:
”Vi har lagt mærke til, at du i pressen – i en artikel som DR bragte d. 26. september – har givet udtryk for, at sundheds- og socialvæsenet står med flere store udfordringer for tiden. For eksempel puklen efter sygeplejestrejken. I samme artikel fremgik det, at regeringen er klar til at drøfte en kompensation af regionerne. Derfor vil regionsrådet i Region Hovedstaden opfordre til, at I fra regeringens side afsætter midler til en pulje til sundheds- og socialvæsnet, som skal målrettes initiativer til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Derudover vil regionsrådet i Region Hovedstaden opfordre til, at arbejdet i lønstrukturkomitéen understøttes bedst muligt, så rapporten hurtigt bliver færdig og der bliver konkluderet herpå”.

Enhedslisten på Christiansborg har flere gange stillet forslag. Læs f.eks. her:
Enhedslisten: Højere aktie- og boligskat skal betale for lønløft til sygeplejerskerne

Via en model med tre trin vil Enhedslisten give ikke bare sygeplejerskerne, men alle lavtlønsgrupper i det offentlige sundhedsvæsen et solidt lønløft. Arbejdsmarkedsforsker afviser Enhedslistens model.

EL til statsminister: Sundhedsvæsen har brug for redningspakke

Enhedslisten har indkaldt statsministeren til hasteforespørgsel 1. december om problemerne i sundhedsvæsnet: »Vil regeringen redegøre for, hvordan den vil løse de helt åbenlyse og akutte kapacitetsudfordringer i sundhedsvæsenet, og hvornår de ansatte og patienterne kan forvente at regeringen handler for at sikre arbejdsmiljøet og patientsikkerheden?«