Region Hovedstaden er nu klimaregion

Region Hovedstaden har som den anden region i Danmark indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimaregion. I Enhedslisten er vi glade for, at regionen nu sætter endnu mere fokus på klimavenlige løsninger.

I aftalen hedder det:

Målet for regionen som virksomhed (hospitaler, egne virksomheder og centre) er en reduktion på mindst 2 procent om året frem til år 2025 for energiforbrug (el og varme) og transport.

Regionen forpligter sig desuden til at gennemføre indsatser og aktiviteter for at reducere klimabelastningen i regionen som samfund i forbindelse med udviklingsplaner og uddannelsesindsatser, kollektiv trafik, internationale samarbejder samt at facilitere et samarbejde med og mellem Klimakommuner i regionen.

Vi vil som Klimaregion:

  • Udarbejde en opgørelse over regionens nuværende CO2-udledning.
  • Udarbejde en klimahandlingsplan, der beskriver, hvordan vi vil nå CO2-målet, samt hvilke områder 
vi vil fokusere på.
  • Udarbejde en årlig opgørelse af regionens klimagasudledninger.
  • Gennemføre planen og offentliggøre en opgørelse mindst en gang årligt om reduktionen af CO2- 
udledningen og vores igangværende projekter.
  • Udarbejde en rapportering om resultaterne med at reducere klimabelastningen i regionen som 
samfund mindst hvert andet år.

Regionens 2025 mål for CO2 besparelser fra Grøn Drift og Udvikling er mere ambitiøse end Klimaregion aftalen:

  • 60 % CO2 reduktion ved at bruge mindre og grønnere energi, at
  • spare 6.000 tons CO2 gennem øget genanvendelse af affald
  • opnå en 9 % CO2 reduktion ved i højere grad at bruge grønne transportmidler

Region Hovedstaden underskriver klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening