Regional afvikling

Tormod Olsen, medlem af regionsrådet

Regeringen vil nedlægge regionerne pga. af en sundhedsreform, men de glemmer, at regionerne også tager sig af trafik og miljø. Det er svært at se, hvordan indsatsen på det regionale udviklingsområde kan fortsættes uden politikere.

Særligt når det angår den kollektive trafik, hvor det er svært at se 29 kommuner blive enige om, hvordan ca. 500 millioner fordeles til tværgående transport. Det er samtidigt også svært at se, hvordan Embedsmændene skal kunne vælge ud og prioritere, og hvilke kriterier de skal gøre det ud fra.

I forhold til regionens bidrag til den kommende letbane er det også svært at se, hvordan finansieringen opretholdes. Uden egentlige regioner må de 18 andre kommuner for alvor begynde at spørge sig selv, hvorfor det er dem, som skal betale. Hvorfor så ikke staten?

Klimasikring, energiplanlægning, den regionale udviklingsplan og fælles kommunale initiativ kunne i princippet forankres i KKR (det kommunale kontaktråd), men samarbejdet har ingen finansiering. Dermed ville de fælles initiativer kræve midler fra allerede pressede kommunale budgetter, og vi risikerer derfor, at mange gode og nødvendige initiativer vil forsvinde. Råstofplanen om grusgrave kunne også lægges i KKR, men bestemte kommunale interesser ville nok gøre sig gældende.

Derudover, er der jordoprensningsområdet. Der er lagt en klar strategi, som embedsmænd godt ville kunne føre ud i livet. Men målsætningen sigter på at redde 80% af drikkevandet på 10 år, og vi er bestemt nogle, som gerne så 100% reddet, og gerne så hurtigt som muligt. Også omkring selve oprensningen af de forurenede grunde er der brug for mere politisk fokus – særligt i forhold til generationsforureningerne, som regionerne i dag ikke engang har økonomi til at rense.

Kort sagt. Regionerne er mere end sundhedsvæsenet, og det er useriøst at Løkke ikke forholder sig til det.