Regionsrådsmedlem: Der er brug for bedre forhold for ambulancepersonalet

Bragt i Sundhedsmonitor d.2.juni 2022.

Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været turbulens om ambulanceudbuddet i Region Hovedstaden, skriver regionsrådsmedlem for Enhedslisten i Hovedstaden Marianne Frederik.

I Region Hovedstaden er der fokus på at gøre en indsats for at forbedre forholdene for ambulancepersonalet. Hvor meget, der kan lade sig gøre, afhænger også af økonomiaftalen mellem Danske Regioner og finansministeren.

Thomas Brücker fra FOA skriver i Sundhedsmonitor 17.maj om manglen på ambulancepersonale, herunder at det skyldes pressede arbejdsforhold. Og ja, det gælder også i Region Hovedstaden. Derfor vil mange partier arbejde for at forbedre forholdene – herunder Enhedslisten. Thomas Brücker skriver også om historisk ændrede uddannelseskrav og udbudskrav. Det kan vi desværre ikke ændre i regionen.

Hvis det stod til Enhedslisten, ville vi også gerne undvære det vedvarende udbudsregime, hvilket fører til usikkerhed for de ansatte og kræver mange ressourcer at gennemføre. Men det er et krav, at ambulancekørsel skal i EU-udbud.

Det er til gengæld vigtigt, at der ikke kun lægges vægt på økonomiske krav, men også miljøkrav og krav til arbejdsforhold og arbejdsmiljø. Det skal vi som politikere være mere obs på – også fremadrettet.

Ambulancekørsel i Region Hovedstaden
Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været turbulens om ambulanceudbuddet i Region Hovedstaden. I udbuddet var der ligeligt fokus på pris og kvalitet (herunder patientsikkerhed, arbejdsmiljø, bæredygtighed mm).

Regionen har besluttet, at der ikke må være monopol, og derfor endte udbuddet med at gå til de to ‘bedste’, hvor Falck blev tildelt tre delaftaler samt Bornholm, og regionens kontrolbud fik den fjerde delaftale.

Det betyder, at Hovedstadens Beredskab (HBR) ikke længere skal køre ambulancer for regionen. Hvilket bl.a. har medført, at mange af de ansatte har forladt HBR. Derfor kan de nu ikke kan klare opgaven resten af året, indtil regionen overtager.

Efter mange møder og forhandlinger er det endt med, at regionen overtager ambulancedriften allerede fra 1.juni. Det er godt, at 169 ud af 176 ambulancereddere har taget imod tilbuddet om virksomhedsoverdragelse. Men problemerne er ikke løst dermed.

Fokus på udvikling af området
I forbindelse med at forbedre forholdene for de ansatte og borgerne under 112 og 1813 er der nedsat en taskforce, som afrapporterer til forretningsudvalget i juni måned. Der er allerede igangsat flere initiativer, og arbejdsforholdene på 1813 er blevet forbedret en smule.

Ledelsen er fornyet, der er ansat flere, og der er fokus på flere valgmuligheder, når man ringer 1813.

En af måderne at fastholde og rekruttere flere ambulancereddere og paramedicinere er helt klart at ansætte flere, udvikle på opgaverne, og have fokus på uddannelse og karriereforløb.

Der kan f.eks. være mere siddende og liggende patientkørsel. Flere paramedicinere ved b-kørsler (akut og alvorlig, men ikke livstruende tilstand) og til kontrol ved hjemmebesøg i samarbejde med læger.

Endelig skal vi sikre tilstrækkelig psykologisk supervision for de ansatte i hele akutberedskabet.

Brug for at styrke økonomien
I Enhedslisten lægger vi vægt på, at også de ansatte og medudvalg bliver inddraget i forbedringsforslagene. Hvis der er noget, der mangler her, hører vi gerne.

I regionen er vi i gang med budgettemaer – hvor store beløb, der kan gives for at forbedre akutberedskabet, afhænger rigtig meget af økonomiforhandlingerne med Finansministeriet.

Lige nu har ministeren lagt op til en ’spareaftale’. Så vi har brug for alle gode kræfter til at presse på for gode velfærdsaftaler.