Selvstændig finansiering af en psykiatriplan

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Jeg er enig med Jann Sjursen, når han i et indlæg i Altinget skriver, at der mangler ressourcer i psykiatrien. Der er intet om psykiatrien i regeringens sundhedsreform. Der er brug for en psykiatriplan med finansiering via finansloven. Der er ikke brug for store strukturreformer, men at arbejde videre med de gode tiltag, der findes i regioner, kommuner og netværk.

Der er desværre stadig ventelister i Region Hovedstaden og eksempler på, at patienter bliver udskrevet for tidligt og ikke bliver taget godt imod i kommunerne. Ligesom der mangler flere tiltag for forebyggelse og behandling, især inden for børne- og ungeområdet.

I Region Hovedstaden har vi i flere år forsøgt at gøre en indsats via bl.a. treårsplaner med fokus på recovery, samarbejde med kommuner og civilsamfundet. I den næste plan har vi fokus på fem områder: 1) Recovery. 2) Tværsektorielt samarbejde. 3) Reduktion af alle former for tvang. 4) Sammenhæng mellem somatik og psykiatri. 5) Psykisk sygdom og misbrug. Herudover, vil der være et særligt fokus på børn og unge.

Der er iværksat en række initiativer som skolen for recovery, fælles akutteams, gadeplansteam, Huset for psykisk sundhed, Psykiatrisk akutbredskab mm. Regionspolitikere og ansatte holder jævnligt møder med brugere, pårørende og deres organisationer.

Men sundhedssektoren, herunder psykiatrien, har i en årrække været udsat for stort økonomisk pres med besparelser, effektiviseringer og stigende antal patienter og opgaver.

Heldigvis var dette år, 2019, en undtagelse, hvor der ikke skulle spares på psykiatrien, og hvor der var få ekstra midler. Men der er brug for flere ressourcer både i regionen og kommunerne, da antallet af borgere med psykiske problemer er stærkt stigende.

I Enhedslisten vil vi arbejde for fortsat at styrke de gode tiltag til en kulturændring, øget forebyggelse og samarbejde på tværs. Og vi vil i Folketinget arbejde for en ekstra milliard til psykiatrien på landsplan og ekstra midler via økonomiaftalerne mellem finansministeriet, regioner og kommuner.