SØRG FOR HURTIG INDSATS OVER FOR HJEMLØSE OG UDSATTE GRUPPER

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Der knokles virkelig blandt ledende politikere, blandt sundhedspersonalet og ansatte i socialsektoren. Også blandt frivillige strømmer folk til og private tilbyder hjælp. F.eks. har nogle håndværkere fra Rødovre tilbudt at stille deres arbejdskraft gratis til rådighed og på rekordtid bygge et nødhospital. Det overvejes i Region Hovedstaden at tage imod tilbuddet. Regionens egne håndværkere er i gang med at indrette ekstra lokaler.

Men det er også nødvendigt med hurtig indsats overfor hjemløse, misbrugere og udsatte grupper. Der er brug bedre testning af de ansatte, og det er forhåbentligt på vej med sundhedsministeriets nye teststrategi og flere indkøbsaftaler. Test af borgerne er på vej med en bus, så test kan sikres på gadeplan.

Der er brug for særlige tiltag f.eks. som Brugernes Akademi og Gadejuristen foreslår: Steder, ”hvor man kan isolere dem og give dem lækker mad, adgang til Netflix og tilstrækkelig medicin, så de blev indenfor”. Medicin som alternativ til rusmidler eller andre muligheder for at indtage rusmidler under sikre forhold.

Information: Frygt for corona blandt hjemløse og stofbrugere: De vil ’falde på stribe’