Sparekataloget fra hospitalerne er kommet

Af Tormod Olsen, regionsrådsmedlem

Det er ikke betrykkende læsning at bladre gennem sparekataloget fra hospitalerne. Besparelserne viser tydeligt, at de lavthængende frugter blev plukket for lang tid siden. Nu er det besparelser, der fører til kvalitetsforringelser, dårligt arbejdsmiljø og endda nogle, der risikerer at føre yderlige udgifter med sig. Dertil bliver der flere steder ikke penge til uddannelse af personalet. Sammen med det konstante pres og årlige fyringsrunder, kan vi derfor forvente yderligere problemer med rekruttering og fastholdelse af personale.

Som vi allerede påpegede ved økonomiaftalerne mellem Regeringen og Danske Regioner i juni, så rækker pengene bare ikke. Presset på personale og patienter fortsætter – til trods for, at mange afdelinger kører på niveau med nødberedskab eller derunder. Det er ikke i orden. Når de politiske forhandlinger starter senere på ugen, vil vi i Enhedslisten derfor gøre alt, hvad vi kan for at få flest muligt penge ud at arbejde og afbøde på konsekvenserne.

Afslutningsvis skal lyde et tak til hospitalsdirektørerne og personalerepræsentanterne for de ærlige høringssvar, som ikke lægger fingre imellem, når de negative konsekvenser beskrives.