STØTTEUDTALELSE TIL DE STREJKENDE PÅ CENTER FOR EJENDOMME

Enhedslisten har fuld forståelse for jeres vrede over de mange fyringer og hele processen.

Vi er ikke med i budgetforliget. Men det plejer at være sådan, at eventuelle fyringsvarsler bliver givet, umiddelbart efter budgetaftalen er vedtaget i september. Derfor var vores forundring stor, da vi får at vide, at der skal fyres her i april måned.

Vi er mange, der er meget forundret over, at administrative besparelser handler om alle, der er ansat i centrene, herunder håndværkere, lagerarbejdere og chauffører. Vi undrer os også over begrundelserne for besparelserne.

Udover budgetaftalen nævnes ”Effektiviseringerne skal skabe det nødvendige økonomiske råderum til centerets ændrede opgaveportefølje med ibrugtagning af nye hospitaler og renovering”. Det lyder som om, det er mere end det aftalte i budgetforliget. Vi har stillet politikerspørgsmål herom.

Enhedslisten har prøvet at rejse sagen i Forretningsudvalget, men her var flertallet tilfredse med den skriftlige orientering. Her hedder det bl.a. ”Processen for afskedigelser vil blive gennemført i tæt samarbejde med Centerfælles HR i henhold til de personalepolitiske principper, herunder behørig inddragelse af LMU og tillidsrepræsentanter. De medarbejdere, der indstilles til omplacering, bliver omfattet af tilbuddet om RegionH Match. De berørte medarbejdere omfattes af:
– den udvidede regionale omplaceringsforpligtelse,
– muligheden for kompetenceudvikling og/eller efteruddannelse,
– muligheden for fælles informationsmøde om RegionH Match samt individuel vejledning efter aftale”.

Hvis disse aftaler ikke overholdes, hører vi gerne igen.

Enhedslisten vil fremadrettet i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020 arbejde for et budget uden fyringsrunder. Prognoserne for 2019 og 2020 ser lovende ud; men det afhænger selvfølgelig også af økonomiaftalen med regeringen, valgets resultater og forhandlingsviljen i regionen.

Hilsen Enhedslistens Regionsrådsgruppe
Annie Hagel, Torben Kjær, Tormod Olsen, Marianne Frederik

Faglige organisationers brev til regionsrådsmedlemmer