Stop for medicinprisernes himmelflugt

Marianne Frederik, medlem af regionsrådet

Det har længe været kendt, at stigende udgifter til sygehusmedicin presser hospitalerne til ekstra besparelser. Enhedslisten vil arbejde for, at der i Folketinget og Regionsrådene gøres en indsats for at ændre på det.

En af forklaringerne på de stigende udgifter til medicin er flere borgere med behov for behandling og nye behandlingsformer. En anden forklaring er de monopollignende forhold for visse typer af medicin i lægemiddelindustrien. Derfor må der gøres en indsats for at skabe mere gennemskuelighed i prisdannelsen og beskatte den overnormale profit.

Den internationale sundhedsorganisation WHO har opfordret til mere transparens; det er endnu ikke lykkedes. Sundhedsøkonom, Jes Søgaard, udtaler bl.a. i Altinget 17.12.18: ”Bilmarkedet er mere transparent end lægemiddelmarkedet”. Derfor vil Enhedslisten kræve, at medicinalindustrien forpligtes til at sikre åbenhed om omkostninger i udvikling og produktion, så der opnås større åbenhed og gennemsigtighed i prissætningen. Og vi vil foreslå, at der indføres en skat på overnormal profit, som enten vil give indtægter i statskassen til sundhedssektoren eller vil føre til en normalisering af priserne på medicin med sparede udgifter til følge.

Vi vil også arbejde for, at sygehusapotekerne i højere grad selv kan producere den mest almindelige medicin. Vi kan stille krav om rabatter og medbestemmelse over patenter på medicin, hospitaler og universiteter har været med til at finansiere.

Men der vil stadig være brug for ekstra ressourcer til hospitalerne p.g.a. flere borgere der har brug for behandling, nye behandlingsformer og for at aflaste det stressede personale.