STOP NEDSÆTTENDE OMTALE AF VISSE GYMNASIER

Bragt i Jyllandsposten d.13.juni 2022.

Regionsrådsmedlem, Marianne Frederik

Stop nedsættende omtale af visse gymnasier…. Det fremmer ikke udviklingen af de gymnasier, der i nogle år har haft færre ansøgere.

Jeg er enig med Kaare Dybvad og Pernille Rosenkrantz-Theil i, at der skal ske en regulering, og at der aldrig har været fuldstændigt frit valg, som de skriver i deres kronik i JP 9/6. Men jeg vil gerne opfordre til, at I stopper nedsættende omtale som f.eks. ”ghettogymnasier”. Det fremmer ikke udviklingen af de gymnasier, der i nogle år har haft færre ansøgere.

Undersøgelse på undersøgelse har vist, at unges valg af uddannelse ofte er betinget af forældrenes uddannelse; hvilket er kaldt social arv. Vi ved også, at blandede elevsammensætninger giver gode uddannelsesforløb og får flere godt igennem. Derfor er kriteriet i fordelingszoner indkomst; det kunne måske også have været forældrenes uddannelsesniveau, men indkomstoplysningerne er mere tilgængelige. Der er altså ikke tale om at fordele efter etnisk oprindelse.

Jeg går ud fra, at loven om rammerne for en ny elevfordelingsmodel bliver vedtaget i Folketinget den 9. juni. I Region Hovedstaden er vi i fuld gang med at forberede os på opgaverne, og vi vil inddrage de involverede parter.

Det bør ikke være en straf at blive flyttet til et af sine tre ønsker i nærheden af, hvor man bor, hvis man ikke kommer ind på førsteprioriteten.

Jeg mener, at politikere sammen med andre skal sikre gode gymnasiale tilbud overalt i landet, så vi kan omtale, at der er flere gode tilbud i nærheden af, hvor den unge bor. Det sker ikke ved at tale nedsættende om visse gymnasier eller ved at gennemføre de evindelige 2 pct. effektivitetskrav.

Giv os nu en chance for at skabe gode rammevilkår for alle ungdomsuddannelser, det gælder sådan set også erhvervsuddannelserne og FGU.