Sundhedspolitisk teknokrati

Frederiksborg Amts Avis, 25. januar, Torben Kjær, Medlem Hovedstadens Regionsråd og Danske Regioners Sundhedsudvalg (EL) :

Regionerne

Regeringen vil nedlægge regionsrådene og kalder det mere demokrati, når kommunernes borgmestre og udvalgsformænd m/k indgår i sundhedsfællesskaber om hospitalerne. Forskellen er blot, at regionsrådspolitikere er dedikeret til at varetage sundhedsområdet, hvor vælgerne kan stemme på dem, de mener bedst løser opgaven, hvor man som vælger ikke aner, hvem der bliver borgmester og udvalgsformand før efter valget.

Dertil er mange specialer fordelt på 1-2 af regionens hospitaler, der betyder, at samtlige sundhedsfællesskaber skal have fokus på alle hospitaler i regionen, fordi borgere ofte skal indlægges på et af de andre hospitaler. Naturligvis med mindre man vil tilbageføre alle specialer til alle hospitaler og dermed forringe kvaliteten.

At formentligt 6 sundhedsfællesskaber i Region Hovedstaden (incl. Bornholm) skal træffe beslutninger i enighed i stedet for at regionsrådet styrer og koordinerer sundhedsområdet i samarbejde med kommuner og almen praksis, er både udemokratisk og oplæg til et bureaukratisk teknokrati, der ikke gavner borgerne.