Sundhedsreform vil påvirke højtspecialiserede sociale tilbud

Marianne Frederik, Enhedslisten, regionsrådsmedlem og medlem af Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden i Altinget 8.februar 2019

I regeringspartiernes valgoplæg til en sundhedsreform står der meget lidt om de højtspecialiserede tilbud indenfor handicaptilbud, sociale og socialpsykiatriske tilbud, som regionerne i dag tager sig af.

Det hedder, at de 60 regionale tilbud og institutioner skal overgå til kommunerne. Argumentet er, at opgaverne så i højere grad bliver løst i nærmiljøet og i tæt samspil med de øvrige kommunale tilbud. Men det holder jo ikke. Hver enkelt kommune kan ikke klare alle disse opgaver, derfor må de specialiserede institutioner spredes en smule geografisk, og regionerne kan levere de tilbud.

Stigende pres på institutioner
Ved den sidste strukturreform i 2007 blev en række specialiserede institutioner nedlagt, viden gik tabet og tilbuddene blev ringere. Det må ikke gentage sig.

Dermed ikke sagt, at alt var godt i gamle dage eller nu. Og udviklingen viser desværre, at der er brug for flere tilbud ikke færre. Der er brug for en udviklingsindsats til at forebygge, til at fortsætte og forbedre samarbejdet mellem region og kommuner samt sikre relevante specialiserede tilbud.

I dag har Region Hovedstaden 19 forskellige tilbud, og de tager sig af hovedparten af de specialiserede tilbud, som kommunerne køber. Men der er også her et stigende pres på tilbuddene. Det betyder ventelister og pres på institutionerne. Store institutioner er ikke hensigtsmæssige, så der er brug for at etablere nye. Og spørg man de mindre kommuner, har de ikke økonomi til disse højtspecialiserede og relativt dyre institutioner. Derfor er det bedst, at regionen udarbejder tilbud i samarbejde med flere kommuner.

Lyt til aktører og foreninger
Også indenfor psykiatrien er der et stigende pres på de forskellige områder. Her er det bl.a.  bydende nødvendigt, at vi styrker indsatsen for borgere med både en psykisk lidelse og et problematisk forbrug af rusmidler.

En undersøgelse, som kommunerne har iværksat, viser at der kommer flere med sindslidelser og funktionsnedsættelse. Der kommer flere udsatte børn og unge. Vi bør studere disse undersøgelser samt lytte til alle aktørerne: ansatte, borgere samt de mange foreninger, der med deres frivillige arbejde involverer sig i udviklingen inden for dette område. Derfor må vi sige, at den sundhedsreform ikke er god nok, heller ikke for det specialiserede socialområde. Der er brug for udviklingsplaner i form af tilbud, uddannelse og økonomi, ikke strukturreformer.