Sundhedsvæsenet skal blive bedre til at møde LGBT+personer

Af Annie Hagel, regionsrådsmedlem

Jeg har sagt det før, men det er desværre stadig aktuelt: Vi skal blive bedre til at møde LGBT+personer i sundhedsvæsenet. Men vi skal også finde ud af, hvordan de trives som ansatte på regionens arbejdspladser.

I regionen Hovedstaden sundhedsudvalg går vi her i efteråret i gang med en undersøgelse af LGBT+personers møde med sundhedsvæsenet. Vi skal finde frem til, hvordan vi kan gøre det bedre. Det skal ske i dialog og samarbejde med relevante organisationer foruden de sundhedsprofessionelle og deres faglige organisationer. Jeg vil foreslå, at vi inddrager LGBT+personer, som er ansatte i sundhedsvæsenet. Hvordan oplever de deres arbejdsplads, deres kolleger og ledere? Hvordan trives de? Måske skal vores personalepolitik indeholde emner om seksuel orientering?

I alt fald viser en undersøgelse af LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet, at 87 procent af dem, der er på arbejdspladser, hvor personalepolitikken inkluderer emner om seksuel orientering, at de i høj eller meget høj grad føler, at de kan være åbne om deres seksuelle orientering. Det samme gælder for lidt færre, nemlig 68 procent af dem, der arbejder på en arbejdsplads uden en sådan personalepolitik.

Personalepolitik kan bekæmpe diskrimination
Lidt flere end halvdelen af dem, der arbejder på en arbejdsplads med en personalepolitik, der forholder sig til seksuel orientering oplever desuden, at personalepolitikken fremmer inklusion og bekæmper diskrimination på arbejdspladsen.

Undersøgelsen omfatter ud over 1655 lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner også 200 ledere og HR-medarbejdere. Meget få ledere og HR-medarbejdere svarer, at de har en personalepolitik, der indeholder forhold vedrørende seksuel orientering eller kønsidentitet. Når de bliver spurgt hvorfor, svarer de, at de ikke mener der er behov for det (45 procent) eller ikke har tænkt over det (30 procent).

Bøsser trives bedst
Undersøgelsen er gennemført af Als Research for ligestillingsministeren i perioden september 2018 til april 2019. Den viser blandt andet, at bøsser generelt trives bedre end både lesbiske og biseksuelle, og at transpersoner udgør en særligt udsat gruppe både hvad angår mistrivsel, oplevelser med diskrimination og oplevelsen af ikke at kunne være åben om deres kønsidentitet på arbejdspladsen.

Ufaglærte og faglærte føler i mindre grad end funktionærer og selvstændige, at de kan være åbne om deres seksuelle orientering. Ligesom de i højere grad oplever diskrimination og en generelt negativ attitude over for LGBT-personer på deres arbejdsplads.

Til inspiration
Omkring 20 procent af deltagerne i undersøgelsen arbejder på social- og sundhedsområdet. Knap halvdelen er ansat i den offentlige sektor. Vi kan altså ikke direkte overføre resultaterne på ansatte i Region Hovedstaden. Men vi kan lade os inspirere af den i det kommende arbejde.