Sundhedsvæsenet skal være for alle

Frida Groth, kandidat til regionsrådsvalget

Lige nu er World Pride i gang! Men i regionen kæmper Enhedslisten hver dag for at gøre LGBT+ personers liv bedre. Vi kæmper for retten til at være, leve og elske, som vi vil.

I dag er arbejdsmiljøet bredt set stadig præget af gammeldags og snævre kønsnormer. Enhedslisten kæmper for, at Region Hovedstaden bliver en arbejdsplads, hvor alle kan gå på arbejde uden frygten for diskrimination.

Vi ved, at LGBT+ personer oplever, at de ikke bliver mødt med anerkendelse i vores sundhedsvæsen. Oplevelser med stigmatisering og problemer, der ikke bliver taget seriøst er en realitet. Vi ønsker et sundhedsvæsen, der kan og skal rumme alle.

LGBT+ personer er overrepræsenteret i psykiatrien. Derfor er det også queerkamp, når vi stiller forslag om flere penge til psykiatrien, forebyggelse af selvmordsforsøg og til flere sengepladser i psykiatrien.

Vi skal uddanne vores sundhedspersonale i normkritik og give dem relevante kompetencer, så de kan være med til at håndtere LGBT+ personers specifikke udfordringer. Vores sundhedsvæsen skal være for alle.