MERE LIGHED I SUNDHED

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Julen nærmer sig, og et nyt år er på vej.

Jeg håber, at der i det nye år kommer handling bag alle de fine ord om mere lighed i sundhed.

Det er igen og igen dokumenteret, at dem med lavere uddannelse har færre leveår end dem med længere uddannelse, at der er forskelle mellem køn, arbejde, geografi og sygdomstyper. De mennesker, der lever med et handicap eller med en psykisk sygdom, har kortere levetid, bl.a. fordi sygdomme ikke bliver opdaget i tide, de bliver fejldiagnosticeret eller bliver ikke behandlet. Mennesker med brug af rusmidler og hjemløse er særligt udsat for manglende behandling af sygdomme.

Det er viden om ulighed, der har eksisteret i mange år og der tages indimellem initiativer for at forbedre forholdene. Men ofte har det været særlige initiativer overfor forskellige udsatte grupper, f.eks. gadeplansteams, socialsygeplejersker, sociolance osv. Alt sammen gode tiltag, som der kan være flere af, men der er også brug for mere generelle og strukturelle tiltag.

Der har i lang tid været fokus på kampagner og den enkelte, der skal tage sig sammen og sørge for ikke at ryge, ikke drikke for meget alkohol, spise sundt og motionere.

Selvfølgelig betyder den enkeltes handlinger noget, men kampagnerne giver mest dårlig samvittighed og har ingen eller meget ringe effekt. Der skal andet og mere til. F.eks. sundere arbejdsforhold, bedre uddannelsesforhold, sund mad og mulighed for fælles motions-aktiviteter og sociale aktiviteter på arbejds- og uddannelsespladser og offentlige tilbud, sundere indretning af byer og boligområder osv. Den mentale sundhedstilstand kan også forbedres med tidlig rådgivning og mange forskellige typer af fællesskaber.

Mange af de strukturelle tiltag ligger ikke indenfor regionens rammer, men der kan gøres en hel del indenfor sundhedsvæsenets rammer. F.eks. at:

– Starte med børnene og samarbejde med kommunerne herom. Sørge for tilstrækkelig fødselsforberedelse, gode relationer mellem jordemoder og den gravide – også i den første barselsperiode. Fastholde og styrke sundhedsplejerskernes arbejde i børnenes tidlige leveår og i skolen, danne fædre- og mødre-grupper, samt etablere åbne arrangementer i sundhedshuse, herunder særlige tilbud for dem, der har brug for det.

– Gøre en større indsats for at forbedre børns og unges mentale helbred og samarbejde med kommunerne herom. Der skal være mere åben rådgivning til børn, unge og deres familier om mental mistrivsel dér, hvor de bor og færdes. Så regionens psykiatri kan tage sig af dem, der har egentlige psykiske sygdomme. Regionen kan også bidrage med samarbejde, økonomi, forebyggelse og forløb efter behandling. Noget af det kan foregå i huse for psykisk sundhed.

– Mere tid og uddannelse til sundhedspersonale, så de kan give den rette vejledning til borgerne om deres behandlingsforløb og mulige alternativer, og patienten reelt bliver inddraget. Det gælder også indenfor psykiatrien. Og det handler om, at borgerne skal lære at leve med sin sygdom eller blive helbredt.

– Sundhedstjek for borgere på bostederne, døgnophold i psykiatrien og borgere, der ofte kommer på herberg og væresteder. Herunder tilbud om gratis tandpleje.

– Behandling af borgere, der både har psykiske ledelser og misbrugsproblemer, samme sted.

Der er nok at tage fat på, og Enhedslisten i Region Hovedstaden arbejder hver dag for at mindske uligheden i sundhed. Det gør vi også i det nye år.

God jul og godt nytår til alle.