TILTAG MOD ULIGHED I SUNDHED

Af Marianne Frederik, regionsrådsmedlem
Utallige rapporter har vist, at der stadig er social ulighed i sundhed. Derfor er det vigtigt at holde fokus på tiltag mod uligheden.
Det mest basale er selvfølgelig at fjerne eller reducere uligheden i samfundet generelt, og det gælder på alle områder som f.eks. uddannelse, arbejdsmarkedet, indkomst osv.
Det hedder ofte, at vi skal starte med tiltag, allerede når børnene er små, og det kan jeg kun være enig i. F.eks. kunne man starte med at fjerne børnefattigdommen.
Der er begyndende tiltag på arbejdsmarkedet, hvor arbejdspladser har fundet ud af, at det hjælper på arbejdsindsatsen, når de ansatte trives, og deres sundhed forbedres. Det kaldes ’guldlok-princippet’, der går ud på at designe arbejdet på en måde, så medarbejderne bliver sundere af at udføre det. Det er et samarbejde med forskellige fagforeninger, og der er tilknyttet forskning.
Desværre viser det sig også, at der er ulighed i behandlingen. Og her er der via den seneste budgetaftale afsat ekstra midler til udsatteområdet. Mit håb er, at den forbedrede indsats i sundhedssektoren i Region Hovedstaden vil få en generel, positiv afsmittende effekt, så sundhedspersonalet i højere grad behandler det enkelte menneske unikt, således at de medtænker den enkeltes baggrund, forståelse og ønsker.
Det regionale udsatteråd er glade for de nye tiltag i Region Hovedstaden og vil gerne fortsætte med samarbejdet om nye tiltag: https://www.altinget.dk/…/udsatteraadet-i-koebenhavn…
3F har gjort en indsats på arbejdspladserne: https://tema.3f.dk/sundhed