En rød og grøn region – Valggrundlag 2017

Enhedslisten vil i Hovedstadens Regionsråd arbejde for en omstilling af sundhedsvæsenet, så der bliver tid til omsorg, bedre pleje og behandling, sammenhæng i behandlingen, mere lighed i sundhed og bedre arbejdsforhold for medarbejderne. Det kræver en anderledes styring, der bygger på reel inddragelse af personale og borgere.

Enhedslisten vil i Regionsrådet arbejde for en grøn omstilling i såvel sundhedsvæsenet som på miljø- og trafikområdet. Der skal flere midler til økologi, miljø og kollektiv trafik. Og regionen skal satse på genanvendelse, energibesparelser og vedvarende energikilder.
Enhedslisten vil samarbejde med partier, fagforeninger, organisationer og personer, der vil gå i samme retning.