Valggrundlag 2017: IT I SUNDHEDSVÆSNET

Sundhedsvæsenet er i fuld gang med at indføre it. Det mener Enhedslisten kan blive en gevinst for patienterne, men det skal gøres med omtanke. Økonomiske overvejelser er naturligvis styrende, tit for styrende. Således er der store forventninger til, at Sundhedsplatformen giver rationaliseringsgevinster, som kan finansiere implementeringen, når den engang er oppe at køre.

En anden problematik, som Enhedslisten vil sætte på dagsordenen er den etiske omgang med meget store mængder data med yderst følsomme patientoplysninger. Det er oplysninger, som både forskere, medicinalindustri og forsikringsselskaber kan være interesserede i. Hertil kommer talrige eksempler på, at der ved fejl, manglende omtanke eller dårlig sikkerhed i både privat og offentligt regi lækkes oplysninger, som er strengt fortrolige. Derfor mener Enhedslisten, at personale der bruger it i regionens sundhedsvæsen bør have et kursus i etisk omgang med data.

Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen er en it-løsning, som erstatter de gamle papir- og it-journaler og samler alle patientoplysninger i én journal. Region Sjælland og Hovedstaden får samme system. I ’Min Sundhedsplatform’, vil patienten fx kunne se og foreslå ændringer i aftaler og se et udsnit af de sundhedsoplysninger, der er registreret om den pågældende. Platformen blev igangsat på Herlev/Gentofte og Rigshospitalet/Glostrup i 2016, og udrulles på de øvrige hospitaler i løbet af 2017.

Enhedslisten har støttet Sundhedsplatformen der betyder, at sundhedspersonalet kun skal logge ind ét sted. Det vil lette arbejdsgangene. Personalet har ikke oplevet denne lettelse endnu. Systemet har de børnesygdomme, et nyt it-system åbenbart skal have, og det tager tid at ændre arbejdsgange. Enhedslisten har spurgt, hvordan afdelingerne kan kompenseres for den lavere produktivitet, der følger af startvanskelighederne, og hvordan der sikres tilstrækkelige ressourcer til uddannelse af personalet og til forbedring af systemet. Ligeledes har vi påpeget, at der ikke skal indføres andre store it-løsninger samtidig med Sundhedsplatformen.

Der skal ansættes tilstrækkeligt med personale til at ventetiderne på behandling ikke forlænges.

Telemedicin

En af de nye teknikker, som regionerne har store forhåbninger til, er telemedicin. Med moderne it-udstyr overvåger patienten sig selv i hjemmet, mens personalet på hospitalet samtidig kan følge patienten.
Hvornår og hvordan telemedicin kan være til gavn for patienten, er ikke tilstrækkeligt undersøgt. Men det er et faktum, at mange patienter helst vil være hjemme, og især for ældre patienter er en indlæggelse i sig selv belastende. Vi mener, at telemedicin kun skal bruges, når patienten selv ønsker det, og hospitalet er sikker på, at patienten magter teknologien.

Robotterne

Det næste store teknologiske skridt bliver robotternes indtog på hospitalerne. De kan efterhånden meget. Fra at udføre simple funktioner som transport af fx mad og udstyr til at foretage komplicerede operationer, hvor kirurgen har svært ved at komme til. Hvis det betyder mere omsorg, et bedre blik for hele patienten, større sikkerhed, bedre rengøring og mad der er kælet for, så er Enhedslisten med. Men hvis det betyder, at regeringen atter kan stramme spareskruen, er vi ikke med. Der skal være garanti for, at rationaliseringsgevinsten bliver i systemet til gavn for arbejdsmiljø og patienter.